Wonderen: tekenen van Gods Rijk
Soms zijn wij, mensen, de verwondering kwijt in ons leven. En kijken we langs veel goeds heen dat eigenlijk onze aandacht en waardering verdient. Enige weken geleden was dat wel anders. Het ging toen over dingen die in onze ogen meer zijn dan het gewone: kerst en zo..... We gíngen er voor! Nu is het dan alweer bijna half januari. En net zoals de herders weer naar hun kudde terugkeerden zijn wij ook maar weer gewoon aan de slag gegaan. De wonderen zijn weer naar de achtergrond gedrongen. Dat kan anders als we besluiten na de kerst maar eens gewoon dóór te lezen in de Evangeliën. En je zal het ontdekken: het werk van “de geliefde Zoon” gaat door. Hij laat echt wonderen gebeuren. Maar hoe zit het dan met wonderen in onze tijd? Komt daar nog wel wat van terecht? De wonderen die Jezus laat gebeuren legt hij zelf uit als tekenen van Gods komende heerlijkheid. Zijn heil dat zo maar midden onder ons komt. Dat ons volgens een lied dat we vorige week zongen “overal nabij is”. En wist u dat door wat wij zeggen en doen, ouderwets gezegd: “door onze werken” er ook wonderen kunnen gebeuren? In Matteüs staat: om niet hebben jullie ontvangen om niet moeten jullie geven. En dan begrijpt u wel hoe de tekenen (= wonderen) van het Koninkrijk van de hemel heel dicht bij ons kunnen komen.          (Arie Stans)

Liturgie zondag 14 januari 2018

Voorganger: Arnold van Heusden
Ouderling van dienst: Magda Lijftogt
Diaken van dienst: Rolf van den Berg
Schriftlezing: Gonnie Heij
Organist: Johan Wentink
Beamer: Rein Zoethout
Kindernevendienst: Christian Westeneng
Paaskaars: Eline Jansen
Koster: Hans den Hartog
1e collecte: ZWO – Ontheemden in Bogotá, Colombia
2e collecte: Onze plaatselijke kerk

Eerste wonderteken van Jezus: water wordt wijn

1.   Aansteken van de paaskaars 10. Zingen: NLB 848 : 1,4 en 5 Al wat een mens
2.   Openingslied: NLB 220 : 1 en 4  Zoals een                 te kennen zoekt                        
      bloem zijn kelk heft naar de zon  11. Uit de Bijbel: 1 Korintiërs 2 : 1-10
3.   Bemoediging en groet 12. Zingen: wordt nog afgekondigd, voor-
4.   Zingen: NLB 287 : 1 en 5 Rond het licht dat        ganger gaf per abuis 2 x éénzelfde lied op
      leven doet 13. Verkondiging 
5.   Gebed van inkeer en bede om Gods Geest 14. Zingen: NLB 754 : 1,2 en 3 Liefde Gods die elk beminnen      
6.   Zingen: NLB 859 : 1 en 4 Schuldig staan wij        beminnen
      voor U, Heer 15. Dankgebed en voorbeden    
7.   Leefregel 17. Inzameling van de gaven
8.   Zingen: NLB 834 : 1 en 2 Vernieuw Gij mij, 17. Slotlied: NLB 687 : 3 Wij teren op het woord,
      o eeuwig licht       het brood van God gegeven
9. Kindermoment      18. Wegzending en zegen 

Onze voorganger op deze zondagmorgen is Arnold van Heusden. Hij behoeft geen nadere introductie, is lid van onze wijkgemeente en ging al vele malen voor bij ons in de kerk. Welkom!

Beeld en geluid van deze kerkdienst zullen worden uitgezonden via internet middels “kerkdienst gemist”. Zie http://www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl of https://kerkdienstgemist.nl

RONDOM DE COLLECTES
1e collecte deze zondag 14 januari: ZWO Doel - Colombia: Mencoldes Opvang en begeleiding van ontheemden in Bogotá
Ongeveer vier miljoen Colombianen zijn in eigen land op de vlucht voor geweld. Velen belanden in de sloppenwijken van Bogotá. Mencoldes geeft materiële en psychosociale hulp aan ongeveer dertig tot veertig nieuwe gezinnen per maand en helpt vluchtelingen om een bedrijfje te beginnen als naaister, bouwvakker of monteur. Ook behartigt Mencoldes de belangen van de ontheemden bij de overheid en zet zich in voor de terugkeer van de ontheemden naar hun eigen land en woonplaats. Kerk in Actie lobbyt bij de Nederlandse en Colombiaanse regering en internationale (vluchtelingen-) organisaties voor meer aandacht voor de ontheemden van Bogotá.
 
Opbrengst collectes zondag 31 december, maandag 1 januari en zondag 7 januari
31 december:   1e collecte: Ouderenzorg diaconie     €   155,17        2e collecte: Kerk   €  85,91
  1 januari:       1e collecte: Ouderenzorg diaconie     €      78,15       2e collecte: Kerk   €  59,25  
  7 januari:       1e collecte: Gehandicaptenwerk         €   172,34       2e collecte: Kerk   € 105,55

MEELEVEN - zie nieuwsbrief.

DRINGENDE ZAKEN TIJDENS VACANTE PERIODE
Tijdens de vacante periode kunt u, voor dringende zaken, contact opnemen met de Wijkkerkenraad op telefoonnummer 06-42782587; U kunt ook een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
IKO LEZING: op woensdag 17 januari in de Parklaankerk om 10.00 uur
Thema: “Tolerantie in het land van Rembrandt” door drs. Jan Timmerman
In deze lezing gaat het om de strijd die wij in het verleden gevoerd hebben voor een meer tolerante maatschappij en wij kijken daarbij naar het werk van Rembrandt. Onze grootste schilder portretteerde zijn personages, ook als die van een andere cultuur waren, met respect en vaak zelfs met bewondering. In zijn schilderijen en meesterlijke tekeningen zijn daar veel voorbeelden van te vinden. Rembrandt kan ons inspireren in onze huidige discussie over tolerantie. Jan Timmerman verraste ons in november met een lezing over Pieter Brueghel de oude. Vervoer: T. Kingma. 518799.
 
GEACHTE REIZIGERS VAN DE LIEDJESTREIN, HIER VOLGT EEN MEDEDELING:
De eerstvolgende vertrektijd van de populaire Liedjestrein is 20 januari 2018 om 10.30 uur.  (en verder houden we jullie steeds op de hoogte).

De Liedjestrein is een tweewekelijks programma voor peuters en kleuters met hun (groot)ouders. We zingen en spelen, luisteren naar een verhaal en natuurlijk is er iets lekkers!
 
Om 10.30 starten we weer in onze vertrouwde zaal in 't Hoge Licht, Klaproos 2, Driebergen.
Vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom!
Voor meer info: Anita de Bruin tel. 0343-521566

Oecumenische viering: Recht door zee
Op 28 januari 2018 om 10.00 uur is in de Grote Kerk onze jaarlijkse oecumenische viering. Het thema is ‘Recht door zee’, ontleend aan het verhaal van Gods redding van de Israëlieten uit de slavernij. Exodus 15 bezingt hoe ontzagwekkend krachtig Gods rechterhand is. Het volk zag hoe Gods hand in actie kwam en hen recht door zee leidde.
Inhoudelijk en liturgisch is deze viering voorbereid door Caribische christenen. Het verhaal over de bevrijding van het volk van God is zeer aansprekend voor hen. Tegenwoordig zien de Caribische christenen uit veel verschillende tradities de hand van God actief in het beëindigen van de slavernij.

Tegenwoordig zijn er nieuwe bedreigingen die mensen in slavernij brengen en wordt de menselijke waardigheid, geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, opnieuw in gevaar gebracht. Hoewel de menselijke waardigheid onontvreemdbaar is, wordt het dikwijls verduisterd door persoonlijke en sociale misstappen. In onze gevallen wereld ontbreekt het te vaak aan rechtvaardigheid en inlevingsvermogen in onze sociale contacten. Armoede, geweld, onrechtvaardigheid, drugsverslaving en pornografie  en de pijn, het verdriet en de angst die daaruit volgt, zorgen ervoor dat de menselijke waardigheid in het geding komt.

De plaatselijke Raad van Kerken, die bestaat uit de Parklaankerk, de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, de Oecumenische Hagediensten, de Sint-Maartenparochie afdeling Driebergen en de protestantse wijkgemeenten Immanuël en Catharijne, organiseert deze viering. Iedereen is van harte welkom.

Er is voor de gelegenheid weer een oecumenisch koor gevormd, dat geleid wordt door Ronald van Eunen. Voorgangers zijn het oecumenisch duo Nelleke Spiljard en Hans Baart, samen met anderen.
 
Laatste mogelijkheid om U nog op te geven voor de ZWO Maaltijd op vrijdag 19 januari.
Vanaf 17.30 ben u welkom in Nieuw Salem om samen te eten én informatie te krijgen over hoe de Ethiopische Kerken zich inzetten voor de door droogte getroffen gemeenschappen. Kosten € 15 p/p (€ 10 voor de jeugd). U kunt bij binnenkomst betalen of het geld overmaken op: NL47RABO038.52.53.818 t.n.v. Gezamenlijke Diaconie Driebergen o.v.v. ZWO Maaltijd.
Tot en met zondag 14 januari kunt u zich nog opgeven bij Lummie Smink - tel.533373 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Ellen van Amerongen – 514883 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Mieke Weeda – 520986 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Trudy Groot - 521700 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Ontmoeten-vragen-ontdekken!
Bij Alpha krijgt iedereen de mogelijkheid om in circa tien bijeenkomsten en een weekend op een ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door over boeiende onderwerpen. De cursus is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk!

Elke Alpha avond begint om 18.30 uur met een gezellige en lekkere warme maaltijd. Na het eten luister je naar een kort inspirerend verhaal over een van de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je vragen en gedachten te delen. De avond eindigt om uiterlijk 21.30 uur.

Halverwege de cursus is er een weekend bijeenkomst van vrijdagavond tot en met zaterdagavond.
Wij nodigen u van harte uit voor onze eerste avond op zondag 21 januari. De avond start om 18.30 uur met een gezamenlijke maaltijd in een huiskamer aan de Arnhemsebovenweg 62 in Driebergen.

Kijk voor meer informatie over de alpha-cursus op www.traject24.nl  of www.alphacursus.nl . Mocht je behoefte hebben aan een persoonlijk antwoord op je vragen over de inhoud van de cursus mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel met Marjolein Nijst op nummer 06-29448460

INTERVIEW MET INA BANNINK, Handwerkgroep ‘De Kandelaar’.

 “In 1979 werd de kerk verbouwd en toen vroeg men mij of we niet iets konden opzetten met handwerken om geld op te halen,” zegt Ina, “Dat hebben we gedaan en daarmee hebben we veel geld opgehaald voor de verbouwing. Er zijn toen ook rommelmarkten geweest en dat leverde ook veel op.”
Als voorbeeld wat er met het geld is gedaan noemt ze de aankleding van de zalen, de keuken inventaris, de fietsenstalling, stoelen en gordijnen. Begin tachtiger jaren was de opening en was alles klaar.
Deze oproep was eigenlijk de start van de handwerkgroep ‘De Kandelaar’.
 
Van de handwerkgroep heeft Ina veel foto’s verzameld in vier grote albums. Daar zitten alle dingen in die de handwerkgroep heeft gedaan. Ze vervolgt: “We zijn eigenlijk altijd bezig gebleven. Dan weer voor het orgel van de Maranathakerk en dan weer voor een piano. De laatste jaren deden we het eigenlijk altijd voor goede doelen.” De handwerkgroep ontleende haar naam ‘De Kandelaar’ aan de kandelaar die zij de kerk heeft geschonken. Deze wordt nog steeds ieder jaar met advent en kerst gebruikt.
 
De handwerkgroep stopt en bestond gemiddeld uit tien tot zestien dames. Ina noemt een aantal namen waaronder diverse oude Driebergenaren. “De dames vonden het zalig om op deze manier betrokken te zijn bij het kerkenwerk,” zegt Ina, “Voorheen kwamen we elke week bij elkaar, maar de laatste jaren een keer per maand.” Ina is trots op het werk wat de dames met elkaar maakten. Deze dingen werden verkocht en de opbrengst ging dan naar de goede doelen. Ina: “Zo verstuurden we ook veel dozen. Daarin gingen dan stripboeken in voor de kinderen, kleurpotloden, een naaidoos met inhoud, leuke lapjes stof of haakgaren en haaknaalden. De Broedergemeente uit Zeist verstuurde die altijd naar Suriname.”
 
Tijdens de laatste bijeenkomst van de handwerkgroep spreek ik enkele dames en vraag naar hun ervaringen. Bep Haalboom al 20 jaar lid zegt: “De gezelligheid, de afleiding die je hebt en de belangstelling naar elkaar toe doen me heel veel. Ik ben begonnen met borduren en later breien toen het zicht wat minder werd. Dat doe je eigenlijk op het gevoel.” Dan spreek ik Bertie den Hartog. Zij zegt: Het is altijd gezellig en we maken zeer diverse handwerken. We doen het voor goede doelen. Daarbij is het heel fijn als de mensen reageren met een bedankbriefje. Dat zijn altijd heel lieve brieven.” Dan zie ik Klaasje van Laar die al 25 jaar bij de Kandelaar is. Zij vervolgt: “Wat ik altijd heel leuk vind is dat ik mag meehelpen met de verkoop. De mensen pakken dan wat vast en dan zeg ik wel eens:  Deze handdoeken zijn maar € 7,50 hoor, een bloemetje is duurder. En deze handdoeken gaan nog langer mee ook.”
 
Ina sluit af met de woorden: “Ik heb het altijd met plezier gedaan en ik hou van de dames. Het is eigenlijk een soort familie geworden.” We bladeren samen door de albums waar het begint bij de eerste oproep. Terug kijkend op 38 jaar drukte, plezier en omgaan met lieve hardwerkende dames is Ina dankbaar dat ze op deze manier heeft mogen bijdragen aan het samenzijn van onze wijkgemeente.
Arnold Middeldorp. 

Colofon
Kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk inleveren: donderdag 18 januari vóór 14.00 uur  naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Redactie: Arie Stans.  Voor meer actuele informatie over onze gemeente, surf naar: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl