Stel; het is zondagmorgen en je hebt geen zin om naar de kerkdienst te gaan. Lekker langer in bed blijven liggen. De tijd voor jezelf nemen. Het is toch herfstachtig weer met veel regen en wind. Ja, dat lijkt je wel wat. Zo heb je toch maar mooi een dagdeel extra vrije tijd waarin jijzelf kunt bepalen wat je wilt doen. Heerlijk!
Stel; je zit in de kerk op zondagmorgen en alles loopt op rolletjes. De beamist is al bezig met de laptop en beide beeldschermen branden al. De koster heeft de parkeerborden voor de kerktaxi al op de stoepranden geplaatst. Het juiste antependium hangt voor. Het glaasje water voor de predikant wordt op de liturgische tafel gezet. De dames van de koffieschenkploeg zetten de eerste ketel koffie ‘het aroma komt je tegemoet’. De diaken zet de gekochte bloemen op een vaas en zamelt de collectes samen met een collectant in. De leiding van de kindernevendienst heeft zich afgelopen dagen voorbereid. De webmaster is dagelijks bezig de site bij te houden. De lector heeft zich ingelezen. De kerkenraad vergadert en neemt besluiten voor onze gehele gemeente. De scriba werkt zijn notulen uit en mailt wat af. De Nieuwsbrieven worden bij binnenkomst uitgedeeld en u wordt van harte begroet. De ouderlingen zijn doorlopend bezig met hun taakgroep. De pastoraal medewerk(st)ers onderhouden contacten met Jan en alleman. De roostermakers van en coördinatoren van … noem maar op. De preekvoorziener belt en zoekt om opengevallen plaatsen van een voorganger te voorzien. De zorg voor het nieuwe diaconale huis. De redacteur van de Zondagse Nieuwsbrief is deze wekelijks aan het maken, inclusief zelfgeschreven voorwoord. Er zijn groepen actief. De chauffeurs van de kerktaxi halen hun ‘klantjes’ op. De diakenen die ondersteunen en soms een vliegende kiep zijn. De penningmeester rekent zich suf. De kerktelefoon werkt. De microfoons zijn opgeladen. De tuinman heeft de groenvoorziening rondom ons kerkgebouw weer netjes verzorgd. De organist heeft zich ingespeeld. Voorbereiding van het Heilig Avondmaal. De ZWO is door het jaar heen bezig met projecten dichtbij en veraf. De stoelen staan keurig opgesteld. De liturgische bloemstukken worden gemaakt, et cetera.

Uiteraard is deze opsomming incompleet. Waarvoor mijn excuses voor wie ik heb overgeslagen.

Wat als al het bovenstaande niet gebeurd zou zijn op een zondag? U zult raar opkijken. Misschien is zelfs de voordeur nog op slot en staat u voor een dichte deur.

Al diverse malen heeft is er een oproep gedaan voor meer handen die het werk licht(er) maken. Zowel voor het beamteam als voor zitting nemen in de kerkenraad. Helaas zonder enig resultaat. Uiteraard zal niet iedereen een activiteit binnen onze gemeente kunnen doen. Dat is ook niet zo erg. Maar kunt u uzelf eens in de spiegel aankijken en zich bewust en realistisch afvragen: Kan ik niet iets doen? Meld u aan! Want met ons allen kunnen wij toch niet achterover leunen en al het kerkenwerk op de huidige vrijwilligers laten rusten?!

Ik sluit af met een enorm compliment voor al die vrijwilligers die gezien en vaak ongezien hun werk voor onze gemeente doen. Dank jullie wel!
Rolf van den Berg