Weer zijn wij opgeschrikt door een ramp. Nu op Sulawesi, Indonesië. Zoals op dit moment bekend is, heeft een tsunami zeker 844 mensen het leven gekost. Het rampencentrum verwacht echter dat het dodental de komende dagen snel zal stijgen.

Na een aardbeving raasde een golf van 2 meter hoog over het land. Bij daglicht werd de verwoesting langs de kustlijn pas goed duidelijk en het rampgebied blijkt veel groter dan gedacht. Duizenden gebouwen zijn ingestort en onder het puin wordt gezocht naar slachtoffers. De steden Palu en Donggala zijn moeilijk bereikbaar. Wegen zijn afgesloten, veel gebouwen en stroomvoorzieningen zijn beschadigd. Dat maakt communicatie met het gebied lastig. Lokale kerken en hulpverleners pakken daarom de eerste noodhulp op. Alle kerken in Palu zijn open voor de opvang van daklozen. Samen met de Indonesische overheid wordt de situatie in kaart gebracht en geprobeerd de communicatie op gang te brengen. Er is nu al een grote behoefte aan voedsel, drinkwater, schuilplaatsen en medische ondersteuning.
Om Kerk in Actie de mogelijkheid te geven deze hard nodige hulp te verlenen, houden wij een derde collecte op zondag 7 oktober. U kunt ook een gift overmaken op NL47RABO 038.52.53.818, t.n.v. Gezamenlijke Diaconie Driebergen, o.v.v. ZWO Sulawesi. Voor zover mogelijk zal ZWO de opbrengst verdubbelen.
ZWO heeft een voorschot van € 2,500 overgemaakt naar Kerk in Actie.