De Heer onze God is Eén! En wij?
Zoals u bekend is vieren we zondag weer op een speciale manier de oecumene. Het woord oecumene staat eigenlijk voor de “gehele bewoonde wereld”. We mogen er dus allemaal bijhoren. Dat willen we zondag tot uitdrukking laten komen als we met een aantal Driebergse kerken de dienst in de Grote Kerk organiseren. Net zoals afgelopen zondag in de dienst van onze wijkkerk in ‘t Hoge Licht staan we ook nu weer stil bij de uittocht van de Israëlieten. God leidde het volk recht door zee (thema van de dienst). Daarmee toonde Hij zijn grote betrouw-baarheid aan zijn volk. Gods reputatie is onaantastbaar. God is Één en (las ik ergens) “dat betekent dat Hij een eenheid is, niet innerlijk verdeeld maar volledig één en toegewijd aan wat Hij is, wil en doet”. Zo geheel anders als wat van onze gefragmenteerde wereld gezegd kan worden en hoe wij daarin staan met onze eigen gespletenheid. Als wij ons richten op Gods Eenheid, dan kunnen we ook een soort Exodus maken: weg vanuit de slavernij van ons vaak door tweespalt verscheurd innerlijk.
Op weg om mens te worden uit één stuk. Zware opgave? In Johannes 17:11 bidt Christus ervoor bij zijn Vader: dat zij één zijn, zoals Wij één zijn.
Laten we zondag mét elkaar ook voor die eenheid bidden!    (Arie Stans)

DEZE ZONDAG 28 JANUARI: Oecumenische viering met als thema “Recht door zee”

Deze zondag is het dan zover: om 10.00 uur is in de Grote Kerk de jaarlijkse oecumenische viering.
Het thema is “Recht door zee”, ontleend aan het verhaal van Gods redding van de Israëlieten uit de slavernij. Er is voor de gelegenheid weer een oecumenisch koor gevormd, dat geleid wordt door Ronald van Eunen. Voorgangers zijn: Nelleke Spiljard en Hans Baart samen met anderen. Meer informatie over deze bijzondere dienst treft u aan in de Nieuwsbrief edities van de voorafgaande twee weken.
De Wijkgemeente Immanuël heeft deze zondag geen dienst gepland in ’t Hoge Licht.
 
RONDOM DE COLLECTES
Collectedoel voor deze zondag 28 januari: Oecumene

De collecte heeft deze keer 2 doelen: Ondersteuning van de plaatselijke oecumene en het landelijke doel komt dit jaar uit het Caribisch gebied. De kerken daar hebben het thema van de bevrijding van het volk Israël uit de slavernij centraal gesteld. De tekst komt uit Exodus 15:1-21 waarin wordt gesproken over de rechterhand van de Heer, ontzagwekkend in kracht (vers 6a). De projectgroep Week van gebed kwam tot het thema: 'Recht door zee', verwijzend naar de uittocht van Gods volk uit Egypte door de zee en ook verwijzend naar rechtvaardigheid en gerechtigheid. De Week van Gebed is van zondag 21 januari t/m zondag 28 januari 2018.
 
Opbrengst collecte vorige zondag:
21 januari:        1e collecte: ZWO – Meidenproject Egypte  €    176,27     2e collecte: Kerk   €  82,91

MEELEVEN - zie nieuwsbrief.
 
BERICHT VAN OVERLIJDEN van WIJTSKE VAN RAALTE – VENEMA * 29 JULI 1926   † 21 JANUARI 2018
 
Zondag 21 januari jl. is aan het aardse leven van mevrouw Wies van Raalte een einde gekomen op 91-jarige leeftijd.
Zij verlangde al lang uit haar zwak geworden lichaam verlost te worden om naar haar Heer en Heiland te gaan. Mevrouw van Raalte was lid van onze Immanuël gemeente maar was ook verbonden aan de Broedergemeente in Zeist.
 
Uit pastoraal oogpunt hadden we als Immanuël gemeente een goede band met haar. Samen met haar man, Jan van Raalte, woonde zij gedurende lange tijd in Suriname waar Jan predikant was. Afgelopen donderdag, 25 januari jl. werd de afscheidsdienst gehouden in de Broederkerk te Zeist.

Aansluitend vond de begrafenis plaats op de begraafplaats van de Evangelische Broedergemeente aldaar.
 
In de kerkdienst van volgende week zondag, 4 februari, in ’t Hoge Licht zal mevr. van Raalte worden herdacht.
 
DRINGENDE ZAKEN TIJDENS VACANTE PERIODE
Tijdens de vacante periode kunt u, voor dringende zaken, contact opnemen met de Wijkkerkenraad op telefoonnummer 06-42782587; U kunt ook een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
MET ZWO AAN TAFEL VOOR HET PROJECT “BOUWEN AAN EEN BETER BESTAAN”!
En dat hebben we gedaan: met zo’n 100 mensen van alle wijkgemeenten. We zijn op vrijdag 19 januari samen aan tafel gegaan en hebben genoten van een zeer speciale avond met een heerlijke maaltijd. En we hebben gehoord hoe Kerk in Actie samen met de Ethiopische Kerken zich inzetten om de door droogte getroffen gemeenschappen weerbaar te maken en hen op weg te helpen naar herstel en een waardig leven.
De maaltijd heeft € 1.467,50 opgebracht. Dat brengt de huidige stand voor het project op € 3.065,-. Een fantastisch begin van het nieuwe jaar.

Alle gasten en medewerkers – van harte bedankt!                Commissie ZWO
 
 
DE LIEDJESTREIN TUFT VROLIJK VERDER…………..

Op zaterdag 3 februari ben jij toch ook weer van de partij?
Het is een bekend vertrekpunt van de onvolprezen Liedjestrein: halte ’t Hoge Licht aan de Klaproos 2.

Om 10.30 uur op de zaterdagmorgen is het bij die halte met recht spitsuur en een drukte van belang Iedereen mag dan instappen.
En wat zo leuk is: het maakt niet uit of je nu jong of oud bent, groot of klein, dik of dun, jongen of meisje: iedereen is meer dan welkom.

Wel moet je een beetje van leuke liedjes houden en uiteraard van gezelligheid. Er wordt vast weer een mooi verhaal verteld en…….. natuurlijk is er wat lekkers te krijg!   
Tot zaterdag 3 februari!!!
 
 
IEDERE VRIJDAG SOEPHUIS
In de Ontmoeting (naast de Grote Kerk) is het iedere vrijdag Soephuis: een heerlijke kop verse soep met een stuk brood voor een Euro.
Het Soephuis is open van half twaalf tot half twee!

Ingang via de Hoofdstraat 113 of aan De Lei naast Nieuw Salem
U bent van harte welkom.

KLIEDERKERK
Op 4 februari is in Nieuw Salem weer Kliederkerk  Deze keer is het thema ‘De Ark van Noach’. We starten om 14.30. We beginnen met allerlei leuke knutsel- activiteiten en spelletjes waarbij het verhaal van de ark van Noach centraal staat. Natuurlijk gaan we ook bouwen en KLIEDEREN. Daarna is er een korte viering, waarin het verhaal verteld wordt en we samen liedjes gaan zingen. We sluiten samen af met een borrel en een leuke versnapering voor de kinderen tegen 17.00 uur.
Alle kinderen vanaf jonge kleuter tot groep 6 basisschool (ongeveer 4-10 jaar) zijn van harte welkom met hun ouders, broertjes/zusjes, opa’s, oma’s. De activiteiten richten zich vooral op deze leeftijd, maar ook jongere kinderen en jongeren zijn welkom. Voor de allerjongsten is er een leuke peuterhoek.

ALPHACURSUS
 
De Alpha-cursus is afgelopen zondag gestart. Maar je kunt nog gaan meedoen of anderen ervoor uitnodigen.
 
Zondagavond om 18.30 uur in een huiskamer aan de Arnhemsebovenweg 62, Driebergen. Hester Touwen en Sjaak van Kleef leiden de cursus.
 
Aanmelden kan via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; of bel met Marjolein Nijst op nummer 06-29448460.
 
 
ACTIEF – Verdiepen&Ontmoeten
 
SAMEN BIJBELLEZEN
Elke woensdagmorgen 10.30 uur in ’t Hoge Licht (vanaf 10 januari zijn we weer gestart) met samen bijbellezen (Abrahamverhalen). Meer info in ACTIEF pag. 10.
 
ZIN IN FILM – Utrechtse Heuvelrug (zie posters en flyers)
De kerken/gemeenten die meedoen in het regionale overleg Vorming & Toerusting organiseren in januari een filmfestival op de Utrechtse Heuvelrug over film en zingeving: Zin in Film.
Meer info: ACTIEF pag. 25 en 30.
 
Elke avond begint de film om 19.30u. Vanaf 19.00u. kunt u binnenlopen. Toegang is meestal € 5,00.
Welke films resten er nog?
 
26 januari: Down to Earth (Hoge Licht te Driebergen)
31 januari: Un air de famille (Michaëlkerk te Leersum)

DE NIEUWSBRIEF WORDT DEZE ZONDAG NIET OP PAPIER UITGEREIKT
Omdat we zondag met een aantal kerkgenootschappen een gezamenlijke oecumenische dienst houden in de Grote Kerk stuit het op praktische bezwaren deze Zondagse Nieuwsbrief op papier uit te reiken. De nieuwsbrief wordt alleen maar verzonden naar die personen van wie bij de redactie van de nieuwsbrief een e-mailadres bekend is.

U kunt natuurlijk wel voor mensen in uw omgeving van wie u weet dat zij graag de nieuwsbrief lezen maar deze niet per mail kunnen ontvangen een afdruk maken en die aan hen ter beschikking stellen.
Redactie Zondagse Nieuwsbrief

Colofon
Kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk inleveren: donderdag 01 februari vóór 14.00 uur  naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Redactie: Arie Stans.  Voor meer actuele informatie over onze gemeente, surf naar: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl