PASEN: HET WERD LICHT TEN DERDE DAGE
Eigenlijk begint de viering van ons Paasfeest al op de Witte Donderdagavond. Vanaf die avond begint een bijzondere tijd: de drie dagen van Pasen. Drie dagen die worden  geteld vanaf de avond. Niet zo vreemd: het is helemaal in lijn met het scheppingsverhaal waarin staat dat de dag begint met de avond. De drie dagen van Pasen vertellen over de bizarre tocht van Jezus door de nacht naar het licht. Waarom drie dagen? Het getal drie geeft hier aan dat er iets bijzonders tot stand komt. En volgens het verslag van de evangelisten gebeurt dat niet zonder slag of stoot. Jezus ervaart verraad, strijd, eenzaamheid en een gevoel van absolute Godverlatenheid. Er is duisternis van een ongekende intensiteit, die, let op, drie uren lang duurt. Er is een rauwe klacht van Jezus naar God toe over het waarom. En dan is er overgave aan God. De strijd is gestreden. Het Woord is weer in handen gegeven van God. Op de sabbat die nu volgt, voorafgaand aan de 1e dag blijft het stil. Alsof alles en iedereen de adem inhoudt. Misschien houdt God zelf ook wel de adem in. Maar vroeg op de eerste dag van de week wordt de doodse stilte doorbroken. Er is een God die weer spreekt (had hij niet ooit ook het eerste woord?) en die nieuw leven inblaast. De rouw keert zomaar om in vreugde. We gaan lezen uit Johannes 20 over Maria en hoe zij door haar opgestane Heer bij haar naam wordt genoemd. Is er iets vreugdevollers denkbaar?    (Arie Stans)

Liturgie voor Paasmorgen - 01 april 2018

Voorganger: ds. Yasmin Hsu                    
Ouderling van dienst: Carl Altena
Diaken van dienst: Imarda Bikker
Schriftlezing: Arie Stans
Organist: Addy van der Klis
Beamer: Rienard Naberman
Kindernevendienst: Auke Roelofsen
Aansteken Paaskaars: Eline Jansen
Koster: Gerrit Pijper
1e collecte: ZWO: Bouwen aan een beter bestaan in Ethiopië
2e collecte: Onze plaatselijke kerk
 
1.   Voorafgaand aan de dienst zingen we:        …….Heer verrees
        - NLB 1005 : 1,2 en 5 Zoekend naar licht…..     10. Kindermoment
        - NLB 659 Kondigt het jubelend aan 11. Kinderlied: NLB 638 De Heer is waarlijk
        - LvK 259 Halleluja, lof zij het Lam             opgestaan
        - ELB 122 Daar juicht een toon 12. Schriftlezing: Johannes 20 : 1-18
2.   Welkom en mededelingen 13. Zingen: NLB 626 : 1,2 en 4 Ik zoek mijn Heer,
3.   Binnendragen nieuwe paaskaars waarbij we        het graf is leeg
      zingen: NLB 598 Als alles duister is 14. Verkondiging
4.   Uitleg over de betekenis van de paaskaars 15. Zingen: NLB 643 : 1,2,5 en 9 Zing nu de Heer!
5.   Zingen: Psalm 139 : 1 en 2 Heer, die mij ziet       Hij zag ons aan!
      zoals ik ben 16. Dankgebed-voorbeden-stil gebed-Onze
6.   Bemoediging en groet        Vader
7.   Zingen: Psalm 139 : 14 Doorgrond o God….. 17. Inzameling van de gaven
8.   Gebed van inkeer en bede om Gods Geest 18. Slotlied: NLB 634 : 1 en 2 U zij de glorie
9.   Loflied: NLB 624 : 1,2 en 3 Christus onze…….. 19. Wegzending en zegen

Op deze Paasmorgen is ds. Yasmin Hsu onze voorganger. Ds. Hsu is als predikant verbonden aan de Hervormde Gemeente van Baambrugge in de Protestantse Kerk van Nederland. We zijn blij dat zij op deze 1e Paasdag de dienst wil leiden. We heten ds. Hsu van harte welkom en wensen elkaar een feestelijke en gezegende Paasdienst.
 
Beeld en geluid van deze kerkdienst zullen worden uitgezonden via internet middels “kerkdienst gemist”. Zie http://www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl of https://kerkdienstgemist.nl
 
RONDOM DE COLLECTES
1e collecte op Paaszondag 1 april: Bouwen aan een beter bestaan in Ethiopië
Terugkerende extreme droogte in de Hoorn van Afrika heeft een enorme impact op mens en dier. Meer dan één miljoen kinderen zijn ondervoed in Ethiopië, waarvan ruim 200.000 die jonger zijn dan vijf jaar zeer ernstig. De Ethiopische Evangelische Kerk, Mekane Yesus, zet zich in voor directe noodhulp nu én voor manieren om te voorkomen dat elke droogte een ramp wordt. Ze trainen mensen in rampenpreventie, opslag van water, het opzetten van waarschuwingssystemen en verspreiden zaaigoed dat bestand is tegen langdurige droogte. Zie ook het verhaal van Ababo in het dorp Buta Wagare op 200 km afstand van Addis Abeba in de vorig nieuwsbrief! We kunnen meehelpen! Via de collectes op deze feestelijke Paaszondag, en het inleveren van de spaardoosjes vandaag!
 
Opbrengst collecte vorige zondag 25 maart:
1e collecte:      ZWO-project Bouwen aan een beter bestaan in Ethiopië:             €  244,85 
2e collecte:      Onze plaatselijke kerk:                                                             €  145,45
 
NIEUWE ORGANIST
We zijn blij een nieuwe organist in ons midden te kunnen verwelkomen: Addy van der Klis. Vandaag, op deze feestelijke 1e Paasdag, begeleidt hij ons voor het eerst op het orgel tijdens de dienst. Addy woont (sinds kort) in Rotterdam. Hij is al organist in een aantal kerken in de omgeving van Rotterdam. Orgel spelen zit in de familie, zijn vader was ook organist. Addy speelt vanaf zijn 6e jaar. Hij zal dit jaar nog een aantal keren bij ons zijn. Van harte welkom bij ons, Addy!
In memoriam  Gerard Jan Arends
 
• 15 maart 1936 de Lutte                      † 23 maart 2018 Driebergen
 
Op 23 maart jl. is overleden in de leeftijd van 82 jaar Gerard Arends, Ninaber van Eijbenlaan 8. Sinds 1964 was hij getrouwd met Hilly Steinmeier. Samen hebben ze twee dochters gekregen, Ingeborg en Eveline. Ze zijn de opa en oma van twee kleinkinderen. Gerard komt uit een boerengezin. Na het afronden van de MULO gaat hij naar de kweekschool. Zijn tweede baan als onderwijzer is in Driebergen.
 
In de Maranathakerk leert hij zijn latere vrouw Hilly kennen. In de avonduren volgt hij een opleiding voor leraar Engels. Hilly omschrijft Gerard als een bescheiden en betrouwbaar mens. Ze hebben samen vele goede jaren gekend. Halverwege de veertig wordt Gerard voor het eerst getroffen door een hartinfarct. Later zal zich dat nog een keer herhalen. Dat legt de nodige beperkingen aan zijn leven op.
 
Na zijn actieve loopbaan komt hij in rustiger vaarwater. De laatste jaren nemen de gezondheidsproblemen steeds meer toe. Een paar weken geleden wordt duidelijk dat het einde van zijn leven zich aankondigt. Hij kan er vrede mee hebben.
 
Vrijdag 30 maart a.s. vindt om 11.00 uur in de Grote Kerk aan de Hoofdstraat de afscheidsdienst plaats. Na de begrafenis op de Algemene Begraafplaats te Driebergen is er gelegenheid de familie  te ontmoeten in hotel de Bergse Bossen. 

LITURGISCHE SCHIKKING VOOR HET PAASFEEST IN ’T HOGE LICHT
door Els Kruidenier
Op de tafel ziet u takken van de tulpenboom. Er naast ziet u een haas. 
Wat heeft de haas nu anders met Pasen te maken dan dat dit feest in de lente valt?
De uitleg is als volgt:
Wanneer hazen op het veld in gevaar zijn omdat een jager er een wil gaan schieten, rennen de andere hazen kris, kras door het veld, en offeren, zo mogelijk, hun leven op voor de ander.
Dit verwijst naar Jezus die zich opofferde voor ons.

OPROEPJE VAN ELS KRUIDENIER
Wie heeft er zin in een gezellige middag knutselen??
Ik nodig u graag langs deze weg uit voor een gezellige middag vouwen en knutselen en wel op donderdagmiddag 12 april om 14.30 uur in Broekbergen, Kloosterlaantje 1.
Als u wel wilt komen maar geen vervoer heeft geeft u dit dan door, dan kijk ik of ik u op kan halen.
Voor opgave bel met Els Kruidenier tel 06-53205693.
Van harte welkom!!
Els Kruidenier
 
DE-SPAARPUNTEN VOOR DE VOEDSELBANK
Heeft u ook nog een heleboel DE-punten in een laadje liggen of in een potje? De Voedselbank is er blij mee en koopt er pakken koffie voor, bestemd voor hun cliënten.
Lever ze in bij uw diakenen: Bram Dekker en Ellen v. Amerongen
 
FEEST VAN DE KONING
Schrijf het in je agenda: op 15 april is er weer Kliederkerk in de Grote Kerk in Driebergen.
Sommigen van jullie kennen het misschien al, kliederen, knutselen, spelletjes doen rondom een verhaal uit de Bijbel. Deze keer is het een beetje anders dan de vorige keren omdat het bijna koningsdag is. En daarom gaan wij ons eigen Feest van de Koning vieren met allerlei spelletjes en knutsels. Het bijbelverhaal ont-breekt natuurlijk niet, maar waar dat over gaat blijft nog even een verrassing. Dus vind je het leuk om je moeder te verslaan met sjoelen, snoep te happen met je vader of gewoon samen met een vriendje of vriendinnetje te gaan spijkerpoepen, kom dan naar de volgende editie van Kliederkerk Driebergen.
Alle kinderen vanaf jonge kleuter tot groep 6 basisschool (4-10 jaar) zijn van harte welkom met hun ouders, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes. Voor de allerjongsten is er een leuke peuterhoek.
 
Waar/wanneer?
15 april om 14.30 uur  in de Grote Kerk in Driebergen (ingang Nieuw Salem, De Lei 86).
Tot dan!

Avonddienst met muziek van Henry Purcell (1659 – 1695)
Zondag 8 april 2018 om 19.30 uur
Grote Kerk, Hoofdstraat 115, Driebergen
 
Henry Purcell was een barok-componist, die een heel eigen - Engelse - stijl van composities heeft nagelaten. Hij wordt beschouwd als één van de beroemdste Engelse componisten. Behalve wereldlijke muziek, waaronder de opera ‘Dido en Aeneas’ heeft hij ook veel kerkelijke werken gecomponeerd. Toen hij 20 jaar oud was, werd hij al benoemd als organist van Westminster Abbey. In 1695 schreef hij een aantal motetten ter gelegenheid van de dood van Queen Mary II: ‘The Funeral Sentences’. Toen hij zelf later dat jaar stierf, werden deze werken ook op zijn eigen begrafenis uitgevoerd.
 
In deze dienst klinken drie motetten: ‘Cantate Domino’, ‘O God, the King of glory’ en ‘O sing unto the Lord‘. ‘O God, the King of glory’ is een gebed. De andere twee motetten zijn lofliederen gebaseerd op de tekst van Psalm 96 en 98: ‘Zing voor de Heer een nieuw lied’; passende teksten op deze eerste zondag na Pasen. Het koor zingt steeds in afwisseling met een solisten-ensemble: een veelgebruikte vorm in de Engelse koormuziek.
 
De muziek in deze avonddienst wordt uitgevoerd door het Cantatekoor en -orkest Driebergen met solisten-kwartet o.l.v. Margo van Biezen. Voorganger in de dienst is ds. Hans Baart.
De toegang is gratis; er is een collecte ter bestrijding van de kosten. U bent van harte welkom!
 

Colofon
Kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk inleveren: donderdag 05 april vóór 14.00 uur  naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Redactie: Arie Stans.  Voor meer actuele informatie over onze gemeente, surf naar: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl