JEZUS’ OPSTANDING: ZIEN EN GELOVEN
Met deze zondag die ook wel “Beloken Pasen” wordt genoemd sluiten we de Paasweek af. Beloken betekent eigenlijk “afgesloten” (af-sluiten = beluiken). De liturgische kleur blijft nog wit. Wat heeft de viering van Pasen ons gebracht en hoe kunnen we daar verder mee? Vanaf de dag van Palmpasen zagen we Jezus in vele verschijningen. In het Paasevangelie zoals we dat met elkaar lazen komt regelmatig het woordje “zien” terug. De zichtbare feiten liegen er niet om, vult u ze zelf maar in. Twee manieren van kijken worden scherp tegenover elkaar gezet. Petrus, die “kijkt maar toch niet echt ziet” en daartegenover Johannes  die “zag én geloofde”. En ook bij Maria van Magdala gaat het over “zien”. In haar diepe verdriet kijkt ze zoals dat bij veel mensen gaat: de verkeerde kant op. Ze richt haar blik omlaag naar de aarde waardoor ze haar Heer niet zag. En dan is daar Jezus, die ook ziet. Naar Maria en vol barmhartigheid noemt hij haar bij haar naam. Iets mooiers kan een mens niet overkomen. Maar tegelijk zegt hij haar: “Houd mij niet vast”. Liefde en vriendschap kunnen alleen bloeien vanuit de vrijheid. Zo wordt ook ruimte gecreëerd voor velen na haar: want velen zullen nog bij hun namen geroepen worden om hem te herkennen en verstaan. Ook jij, ook ik?           (Arie Stans)

Liturgie voor Zondag - 08 april 2018

Voorganger: mevr. ds. C. de Boon
Ouderling van dienst: Magda Lijftogt
Diaken van dienst: Rolf van den Berg
Schriftlezing: mevr. K. van Laar
Organist: Johan Wentink
Beamer: Rienard Naberman
Kindernevendienst: Joop Egmond
Aansteken Paaskaars: Eva Westeneng
Koster: Esse van den Burg
1e collecte: Stichting Timon, Zeist
2e collecte: Onze plaatselijke kerk
 
Thomas twijfelt: ik heb bewijs nodig
JOHANNES 20 : 19-31
1 JOHANNES 5 : 4-12
 
1.   Welkom en mededelingen        ……die naamloos
2.   Aansteken van de paaskaars 11. Schriftlezing: 1 Johannes 5 : 4-12
3.   Zingen: NLB 631 : 1,2,3 en 4 Tussen waken,  12. Zingen: NLB 650 : 1,2,6 en 7 De aarde is
      tussen dromen        vervuld  
4.   Stil moment , bemoediging en groet 13. Verkondiging
5.   Zingen NLB 642 : 1,2,3 en 8 Ik zeg het allen, 14. Zingen: NLB 632 : 1,2 en 3 Dit is de dag
      dat Hij leeft        die de Heer heeft gemaakt en gegeven
6.   Gebed bij de opening van het woord 15. Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader
7.   Loflied: NLB 645 : 1,2 en 6 Zing ten hemel   16. Alle kinderen komen terug
      toe  17. Inzameling van de gaven
8.   Kinderen gaan naar de nevendienst 18. Slotlied: NLB 657 : 1,3 en 4 Zolang wij
9.   Schriftlezing: Johannes 20 : 19-31        ademhalen
10  Zingen: NLB 647 : 1,2,3 en 4 Voor mensen…… 19. Wegzending en zegen
 
Vandaag, de 1e zondag na Pasen is mevr. ds. C. de Boon uit Maarssenbroek onze voorganger. Zij is als predikante verbonden aan Wijkgemeente De Ark die onderdeel uitmaakt van de Protestantse gemeente Maarssen. Van harte welkom, deze morgen, in ons midden!
 
Beeld en geluid van deze kerkdienst zullen worden uitgezonden via internet middels “kerkdienst gemist”. Zie http://www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl of https://kerkdienstgemist.nl
 
RONDOM DE COLLECTES
1e collecte zondag 8 april: Stichting Timon, Zeist
Timon is een bevlogen organisatie met een geheel eigen benadering van de zorg. Vanaf het eerste uur is de inzet van vrijwilligers verweven in de zorgvisie. Timon richt zich al meer dan 30 jaar op zorg voor gezinnen, jongeren en jongvolwassenen. Timon is met name werkzaam in de grootstedelijke regio’s Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
Ze richt zich op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief. De motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon.
 
Van harte aanbevolen!
 
DEZE MAAND GEEN INLOOPMIDDAG
In verband met de ouderenmiddag op woensdag 11 april a.s. is er deze maand geen inloopmiddag.
Een hartelijke groet van Ina Bannink

NOGMAALS HET OPROEPJE VAN ELS KRUIDENIER
Wie heeft er zin in een gezellige middag knutselen??
Ik nodig u graag langs deze weg uit voor een gezellige middag vouwen en knutselen en wel op donderdagmiddag 12 april om 14.30 uur in Broekbergen, Kloosterlaantje 1.
Als u wel wilt komen maar geen vervoer heeft geeft u dit dan door, dan kijk ik of ik u op kan halen
Voor opgave bel met Els Kruidenier tel 06-53205693.
Van harte welkom!!
Els Kruidenier
 
IKO LEZING DINSDAG 10 APRIL IN ’t HOGE LICHT
Thema: “Dopers en dwars” door Ferdinand van Melle
Johanna Kuiper (1896-1956) leidde in meerdere opzichten een turbulent leven, mede door de wonderlijke mix van onorthodoxe uitingen. Een alleengaande zelfstandige vrouw, eerste BOMmoeder, socialiste, schrijfster en vertaler, auteur van een mooie jeugdbijbel, jaren lang minnares van een vooraanstaand Amsterdams politicus en verzetsvrouw. Dopers en dwars was zij, vroom en vrij. Het verhaal van haar boeiende leven biedt een tijdsbeeld van de eerste helft van de 20e eeuw.
Ferdinand van Melle was hervormd  predikant in Driebergen in de jaren 80.
Voor vervoer: Tiny Kingma 518799
Mededelingen van ZWO
 
ZWO-PROJECT Bouwen aan een Beter Bestaan:
Mocht u met Pasen vergeten zijn uw spaardoosje in te leveren… dat kan nog steeds, op zondag in de kerk of door de week bij het Kerkelijk Bureau.
Kijk voor meer ZWO nieuws op de volgende pagina
           
DE ZWO GIFTENRONDE 2018 GAAT WEER VAN START!
Ja, het is weer zover!!!! Als gemeentelid kunt u weer een project op het gebied van Zending, Werelddiaconaat of Ontwikkelingswerk aan ons voorleggen. Bent u geraakt door, of betrokken bij het werk van een organisatie/stichting die hulp projecten uitvoert in het buitenland, laat het ons weten. Het is belangrijk dat de werkwijze, doelstellingen en financieringsstromen van de organisatie/stichting en het ingediende project duidelijk zijn en gericht op de zwakkere groepen in kerk en samenleving.  Wij willen graag weten WAAROM u aandacht vraagt voor dit speciale project en wat u ondersteund wilt zien. Dus niet alleen een website opsturen! In uw verzoek vermelden: naam, e-mail, website en (bank)gegevens van de organisatie/stichting; beschrijving van het specifieke doel van het project; uw naam, e-mail, telefoonnummer. Indien nodig nemen wij contact met u op voor nadere informatie. Uw aanvraag het liefst per e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Is dat niet mogelijk dan sturen naar: Commissie ZWO, De Lei 86, 3971 CA Driebergen.
Graag indienen vóór 28 april!
 
EEN BERICHT DOORGESTUURD DOOR GEA BIJL
Beste mensen,
In 2015 was ik zelf één van de mensen die meeging op de trip naar Noord-Korea. Het was een geweldige ervaring, die mij ontzettend verrijkt heeft. Echt onvergetelijke dagen gehad! We reisden met 129 mensen, uit 17 verschillende nationaliteiten, echt heel mooi. Ook dit jaar hoopt de Rainbow Company weer een dergelijke reis te organiseren. Lees gerust eens onderstaande informatie. Wellicht zijn er mensen onder u die hier interesse en hart voor hebben.   Gea Bijl
 
Persbericht locale kerken
 
Noord-Korea Rainbow Prayer & Praise Tour 2018
Al jaren bezoeken christenen Noord-Korea via Raindbow Travel Company. Deze reizen waren historisch en ongehoord. De internationale groep van 129 mensen in 2015 was internationaal nieuws. Dit jaar zullen veel mensen van over de hele wereld de Noord-Koreaanse bevolking weer zegenen met muziek, liefde en vreugde. Het is een unieke kans om de schoonheid van dit verre land samen met broeders en zusters van over de hele wereld te bezoeken. De reisdata voor dit jaar zijn van 15 t/m 24 september. We willen je vragen om mee te doen in dit 70e jaar sinds de scheiding van Korea in 1948. Zou dit het jaar van hernieuwde eenheid kunnen zijn? Laten we hier samen voor thuis blijven bidden, of beter nog, in Korea. We hebben verschillende exclusieve activiteiten toegevoegd tijdens deze reis, die je in geen enkele andere tour zult vinden. Vóór ons bezoek aan de DPRK in voorbereiding zullen we in Beijing China bijeenkomen voor informatie en instructies.

Doe mee met deze reis van je leven!
Op onze website www.rainbowtravelcompany.com  kunt u meer informatie vinden in onze reisbrochure over Noord-Korea. Aarzel niet om ons een vraag te stellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

ZATERDAG 14 APRIL 10.30 uur : 

De Liedjestrein, voor het laatst dit seizoen…

Op die zaterdag dus alweer het slotfeest….
Kom erbij, en geniet nog een keer mee van voorlopig even een laatste rit…..
 
Meer info over dit slotfestijn bij:
Nelleke van Dalen en Anita de Bruin
 
 
FEEST VAN DE KONING

Schrijf het in je agenda: op 15 april is er weer Kliederkerk in de Grote Kerk in Driebergen. 
Sommigen van jullie kennen het misschien al, kliederen, knutselen, spelletjes doen rondom een verhaal uit de Bijbel. Deze keer is het een beetje anders dan de vorige keren omdat het bijna koningsdag is. En daarom gaan wij ons eigen Feest van de Koning vieren met allerlei spelletjes en knutsels. Het bijbelverhaal ont-breekt natuurlijk niet, maar waar dat over gaat blijft nog even een verrassing. Dus vind je het leuk om je moeder te verslaan met sjoelen, snoep te happen met je vader of gewoon samen met een vriendje of vriendinnetje te gaan spijkerpoepen, kom dan naar de volgende editie van Kliederkerk Driebergen.
 
Alle kinderen vanaf jonge kleuter tot groep 6 basisschool (4-10 jaar) zijn van harte welkom met hun ouders, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes. Voor de allerjongsten is er een leuke peuterhoek.

VANAVOND, 8 APRIL, GROTE KERK  (19.30 uur; ds. Hans Baart)

Op deze zondagavond na Pasen brengt het cantatekoor o.l.v. Margo van Biezen werk van Henri Purcell de Grote Kerk binnen. In een viering klinken ‘Cantate Domino’, ‘O God, the King of Glory’ en de korte cantate ‘O sing unto the Lord’.

De muziek in deze avonddienst wordt uitgevoerd door het Cantatekoor en –orkest Driebergen met solistenkwartet o.l.v. Margo van Biezen. Voorganger in de dienst is ds. Hans Baart.
 
De toegang is gratis; er is een collecte ter bestrijding van de kosten. U bent van harte welkom!
 

Colofon
Kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk inleveren: donderdag 12 april vóór 14.00 uur  naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Redactie: Arie Stans.  Voor meer actuele informatie over onze gemeente, surf naar: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl