EEN DAG NOG NIEUWER DAN NIEUW
Het is de 2e zondag na Pasen. We blijven de zondagen tellen. Pasen is niet zomaar een feest voor één dag waarna we weer overgaan tot de orde van de dag. Als we dóórlezen worden we bepaald bij de verschijningen van Jezus waarin hij zijn mensen ontmoet. Zijn leerlingen getuigen erover: “wij hebben de Heer gezien.”  Die getuigenis gaat als een lopend vuurtje de wereld door. Het gaat om de voelbare aanwezigheid van de Heer. Een  ervaring die alles anders maakt! Jezus is na zijn dood niet teruggekeerd in het “normale” aardse bestaan. Hij verschijnt in heerlijkheid: zijn bestaan is niet meer aan “bederf” onderhevig, is sterker dan de fysieke dood.  En dan is er zo’n moment waarop hij er ook zo maar ineens is:  het is de avond van de 1e dag.  Jezus blaast over zijn leerlingen heen en laat de Heilige Geest over hen komen. Het lijkt sprekend op die scheppingsdag waarop God de eerste mens nieuw leven inblaast! En het ís ook een scheppingsverhaal: ook hier komt na 7 dagen de climax. Dan is het de 8e dag. Dat is onze zondag die telkens terug mag keren. En op die dag zet Thomas de toon, die  ook mag klinken in onze steeds terugkerende vieringen. Hij roept het uit: “Mijn Heer, mijn God!” Zeven + één, eigenlijk kunnen we over elke zondag zeggen: dit is steeds weer een dag die nog nieuwer dan nieuw is.       (Arie Stans)

Liturgie “Jakob” voor zondag 15 april 2018

Voorganger: ds. Auke van Nijen
Ouderling van dienst: Marina Roelofsen
Diaken van dienst: Peter Kingma
Schriftlezing: Joop Egmond
Organist: Bert Wisgerhof
Beamer: Johan Roelofsen
Kindernevendienst: Christian Westeneng
Aansteken Paaskaars: Jillian Niemöller
Koster: Johan Middeldorp
1e collecte: Stichting Exodus
2e collecte: Onze plaatselijke kerk
 
Jakobs worsteling bij Pniël
 
1.   Welkom en mededelingen        ……van de goden
2.   Aansteken van de paaskaars 11. Schriftlezing (NT): Handelingen 8 : 26-34
3.   Zingen: NLB 146 : 1,2 en 3 Zing, mijn ziel, 12. Zingen: NLB 317 : 2 Heer, uw boodschap
      voor God uw Here        staat geschreven
4.   Bemoediging en groet 13. Verkondiging
5.   Zingen NLB 283 : 1 In de veelheid van   14. Zingen: NLB 322 : 1 t/m 3 Die chaos schiep
      geluiden        tot mensenland (wordt eerst voorgespeeld)
6.   Gebed 15. Dankgebed en voorbeden
7.   Zingen: NLB 809 Blijf niet staren op wat 16. Inzameling van de gaven  
      vroeger was (wordt eerst 2 x voorgespeeld) 17. Slotlied: NLB 362 : 1 Hij die gesproken heeft
8.   Kinderen gaan naar de nevendienst       een woord dat gáát
9.   Schriftlezing (OT): Genesis 32 : 23-31 18. Zegen waarna wij 3 x zingen: Amen en hierop
10  Zingen: NLB 82 : 1 God staat in ’t midden…..       aansluitend NLB 425 Vervuld van uw zegen
Op deze 2e zondag na Pasen verheugen wij ons erop dat ds. Auke van Nijen de voorganger is in de morgendienst, hier in ’t Hoge Licht. Verdere introductie van Auke is niet nodig. Velen van ons kennen hem al jaren: hij is een vertrouwd gezicht in onze gemeente en was al vele malen voorganger in onze diensten.  Welkom in ons midden, Auke!
 
Beeld en geluid van deze kerkdienst zullen worden uitgezonden via internet middels “kerkdienst gemist”. Zie http://www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl of https://kerkdienstgemist.nl
 
RONDOM DE COLLECTES
 
 
 
 
 
 
Exodus Nederland is een vereniging die als doel heeft de kansen van (ex-)gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de samenleving te vergroten. De Exodusorganisatie kent Vijf regio's (o.a. Utrecht) die volgens gezamenlijke afspraken regionaal werken. Bij Exodus Nederland werken 250 professionals en 1500 vrijwilligers. De (ex-)gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te keren in de samenleving kunnen hier terecht voor professionele ondersteuning of een vrijwillig maatje. Of allebei. Exodus biedt een begeleid wonen traject in de Exodushuizen verspreid over het land, of ze bieden steun met ambulante hulpverlening. Men richt zich ook op de familieleden en de kinderen, bijvoorbeeld met het Ouders, Kinderen Detentieprogramma of met de workshops Vrij Verantwoord Vaderschap in de gevangenis.
Wij vragen vandaag uw steun voor dit werk.

Opbrengst collecte 1e Paasdag, zondag 1 april
1e collecte:      ZWO-project Bouwen aan een beter bestaan in Ethiopië:             €  322,83 
2e collecte:      Onze plaatselijke kerk:                                                             €  190,20

Bij het maken van deze Nieuwsbrief was de collecte-opbrengst van vorige zondag, 8 april nog niet bekend.
 
BIJEENKOMST MOSKEE EN KERK
Op donderdag 19  april 20.00 uur in Nieuw Salem: Lezing van twee jonge mannen over hun reis op een houten fiets van Maassluis naar Mekka.
Daarna praten we over nieuwe initiatieven voor samen doen tussen leden van kerken en moskeeën.
Opschepper voor de Schepper. U bent van harte uitgenodigd!
Graag opgave bij Bram Dekker: 518826.

EEN NIEUWE BEAMIST AAN DE KNOPPEN
Vandaag gaat tijdens de kerkdienst Johan Roelofsen voor het eerst de liturgie presenteren op beide schermen in onze kerkzaal. Fijn dat hij het wil gaan proberen. Hij staat er niet alleen voor. Rienard Naberman die inmiddels al veel ervaring met dit werk heeft opgedaan en ons regelmatig prachtige plaatjes voortovert gaat Johan inwerken en begeleiden.
We wensen Johan deze zondagmorgen veel succes en ook plezier toe bij dit belangrijk stukje kerkenwerk!

Overigens: hulde aan het gehele beamteam dat zeer goed werk verricht. Het is niet alleen maar het zichtbare werk tijdens de morgendienst maar ook het maken van de presentatie thuis. Alle waardering daarvoor!!
 
VOLGENDE WEEK: INTREDEDIENST OM 15.00 UUR
We zien er allemaal naar uit: volgende week zondag, 22 april wordt ds. Henk Reinders als onze nieuwe wijkpredikant bevestigd in een intrededienst die om 3 uur in de middag aanvangt. Voel u allen van harte welkom om deze dienst bij te wonen.
Nog even ten overvloede: de wijkkerkenraad heeft besloten om de ochtenddienst voor deze zondag te laten vervallen.
 
IKO LEZING WOENSDAG 18 APRIL OM 10 UUR IN DE PARKLAANKERK
Thema: “Georgië: een taartpunt met bijzondere ingrediënten” door Tieleke Huijbers
Het min of meer driehoekige land ligt ingeklemd tussen de besneeuwde bergreuzen van de Grote en de Kleine Kaukasus en de basis is de Zwarte Zee. Een land wat momenteel volop in de belangstelling staat. Maar ook de  Grieken hadden in de oudheid al belangstellingen voor Georgië en kwamen naar het geheimzinnige goudland Colchis om het Gulden vlies te roven. Twee directe vrienden van Jezus kwamen uit Nazareth hierheen en brachten het Christelijk geloof. Dat wordt nog steeds door zo‘n 90% van de mensen beleden…ondanks perioden van Islamitische- en Sovjetoverheersing. De vele oude kerken vormen dan ook een belangrijk “ingrediënt”. En: al 7000 jaar geleden maakte men er beroemde wijn! Dan moet dit volk wel een goede smaak hebben! We zullen het zien in deze lezing. Tieleke Huijbers is kunsthistorica en hield eerder een lezing over “bouwen met modder (leem)”.
Het belooft een bijzondere lezing te worden.
Vervoer nodig?  Bel Tiny Kingma 518799.
 
FEEST VAN DE KONING – deze zondagmiddag, de 15e april om 14.30 uur is er weer Kliederkerk in de Grote Kerk in Driebergen.

Sommigen van jullie kennen het misschien al, kliederen, knutselen, spelletjes doen rondom een verhaal uit de Bijbel. Deze keer is het een beetje anders dan de vorige keren omdat het bijna koningsdag is. En daarom gaan wij ons eigen Feest van de Koning vieren met allerlei spelletjes en knutsels. Het bijbelverhaal ontbreekt natuurlijk niet, maar waar dat over gaat blijft nog even een verrassing. Dus vind je het leuk om je moeder te verslaan met sjoelen, snoep te happen met je vader of gewoon samen met een vriendje of vriendinnetje te gaan spijkerpoepen, kom dan vandaag naar deze editie van Kliederkerk Driebergen.

Alle kinderen vanaf jonge kleuter tot groep 6 basisschool (4-10 jaar) zijn van harte welkom met hun ouders, opa’s, oma’, broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetje. Voor de allerjongsten is er een leuke peuterhoek.

Colofon
Kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk inleveren: donderdag 19 april vóór 14.00 uur  naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Redactie: Arie Stans.  Voor meer actuele informatie over onze gemeente, surf naar: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl