ZONDAG JUBILATE: JUBEL GOD TER EER!
Deze 22e april belooft een mooie en bijzon-dere dag te worden voor onze gemeente. De zondag die we gaan vieren heeft als naam  Jubilate = Juich! Als gemeente hebben we daar zeker heel veel aanleiding toe. We mogen vandaag onze nieuwe voorganger, ds. Henk Reinders verwelkomen. Dat geeft veel reden tot dankbaarheid en opent nieuwe perspectieven. De naam Jubilate is ontleend aan het 1e vers van Psalm 66: Heel de aarde, juich voor God! Dat klinkt bijna als een op-dracht. Ooit verscheen er een boekje: “God heeft mensen nodig”. God, over wie in de Bijbel gezegd wordt dat Hij een naijverige, jaloerse God is die geen andere goden naast zich duldt. God windt er geen doekjes om: Hij wil ons gebruiken! Om zijn Naam groot te maken op deze aarde, om Hem te eren. Want als wij dat op deze aarde niet doen, wie dan wel? Maar zien we het zitten? Volgens lied 909 uit het NLB is “alles wat God doet welge-daan en is zijn wil wijs en heilig”.  Kunnen we dat zomaar onderschrijven, en Hem daarom met overtuiging eren? Ook als donkerte, rouw en leegheid op onze weg komen? Op het logo boven in deze rubriek staat een uitdaging: “Durf te vertrouwen op God”. Dat is een hele stap, zeker voor mensen met veel verdriet. Maar voor wie dit echt wil gaan wagen, die kan misschien ook de laatste regels van dit lied 909 meezingen: …..als God mij leidt, kan ik de tijd van duisternis verdragen, ik zal zijn licht zien dagen……     (Arie Stans)

Verbintenisdienst zondag
22 april 2018
Voorgangers: ds. Henk Makkinga
ds. Henk Reinders
Ouderling van dienst: Carl Altena
Diaken van dienst: Peter Kingma
Schriftlezing: Hendrik-Jan Jansen
Organist: Wouter Harbers
Beamist: Jan-Willem Sturm
Kindernevendienst: Magda Lijftogt
Aansteken Paaskaars: Wabe Roelofsen
Koster: Gerrit Pijper
1e collecte: Schuldhulpverlening
2e collecte: Onze plaatselijke kerk
 
Heel de aarde, juich voor God !
 
DE LITURGIE
De liturgie (orde van dienst) voor deze 4e zondag van Pasen heeft u in de vorm van een boekje bij binnenkomst uitgereikt gekregen en wordt in deze nieuwsbrief dit keer niet afgedrukt. U bent allen van harte welkom bij deze bijzondere en feestelijke viering in ’t Hoge Licht waarin we onze nieuwe wijkpredikant mogen verwelkomen!
 
Beeld en geluid van deze kerkdienst zullen worden uitgezonden via internet middels “kerkdienst gemist”. Zie http://www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl of https://kerkdienstgemist.nl
 
RONDOM DE COLLECTES
1e collecte zondag 22 april:  Schuldhulpverlening
SchuldHulpMaatje is een initiatief van de landelijke kerken in Nederland als antwoord op de toenemende schuldenproblematiek. Overal in het land schieten de professioneel opgeleide maatjes mensen te hulp die vastlopen met hun financiën. Zij staan voor iedereen klaar, ongeacht ras, geloof of levensovertuiging. SchuldHulpMaatje geeft géén geld, dat helpt niet als je schulden hebt. Wat de vrijwilligers wel doen: zij komen langszij en helpen iemand om weer orde op zaken te stellen. En minstens zo belangrijk, zij leren hoe iemand ook in de toekomst zijn financiële huishouding gezond kan houden. De diaconie van de Protestantse Gemeente Driebergen is zeer actief betrokken bij het project SchuldHulpMaatje. Graag vragen wij uw hulp voor dit project.
 
Opbrengst collectes zondag 8 april en zondag 15 april
8  april:            1e collecte: Stichting Timon, Zeist      €   158,91        2e collecte: Kerk   €  104,71
15 april:           1e collecte: Stichting Exodus             €   232,65        2e collecte: Kerk   €  125,38  
 
MEELEVEN - zie nieuwsbrief.

DE ZWO GIFTENRONDE 2018! (herinnering)
Mededelingen van ZWO
 
U kunt nog  een project in het buitenland dat gericht is op de zwakkere groepen in kerk en samenleving op het gebied van Zending, Werelddiaconaat of Ontwikkelingswerk aan ons voorleggen. Werkwijze, doelstellingen en financieringsstromen van de organisatie/stichting en het ingediende project moeten duidelijk zijn.  Laat ons weten WAAROM u aandacht vraagt voor dit speciale project en wat u ondersteund wilt zien. Dus niet alleen een website opsturen! In uw verzoek vermelden: naam, e-mail, website en (bank)gegevens van de organisatie/stichting; beschrijving van het specifieke doel van het project; uw naam, e-mail, telefoonnummer. Uw aanvraag het liefst per e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;

Is dat niet mogelijk dan sturen naar: Commissie ZWO, De Lei 86, 3971, CA Driebergen.
Graag indienen voor 28 april!
 
Verslag aan van de Ouderenmiddag in ’t Hoge Licht
 
VERSLAG OUDERENMIDDAG 11 APRIL jl.  (door Gonnie Heij)
 
Wie nog geen 75+ is, had pech! Een goede zestig mensen vielen wel in de prijzen en genoten van een geanimeerde middag!
Al bij binnenkomst in ‘t Hoge Licht is het duidelijk: dit is anders dan op zondag. Een heerlijke geur komt je tegemoet! Iets met kerrie? De kookploeg o.l.v. Corrie Boereboom is al in de weer met het bakken van gemarineerde kipstukjes voor de maaltijd. Dat belooft wat!

De kerkzaal – fleurig ingericht als Grand Café – vult zich met vrolijke, verwachtingsvolle gezichten. Aan de tafeltjes wordt koffie/thee (met iets lekkers) geserveerd. En het is duidelijk: deze mensen hebben er zin in!
 
Tien dagen na het Paasfeest staan we nog even stil bij de betekenis ervan: de paashazenpakken zitten weer in de mottenballen en de eierschillen zijn weggegooid, maar wat we als kinderen van God ontvangen is blijvend: Jezus leeft en wij met Hem! En de (lof)liederen over licht en leven, begeleid door Gerrit Pijper, klinken als uit jonge kelen.
 

Colofon
Kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk inleveren: donderdag 26 april vóór 14.00 uur  naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Redactie: Arie Stans.  Voor meer actuele informatie over onze gemeente, surf naar: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl