ZINGEN IN DE TAAL VAN DE LIEFDE
De naam van deze zondag (Cantate = Zing!) wil ons aanzetten tot zingen. Zingen is eigenlijk spreken maar dan op verhoogde toon. Waarbij ruimte gegeven wordt aan dié emoties en gevoelens die soms diep bij ons zijn weggestopt: wat voelen wij voor God, voor elkaar en voor onszelf? We leven nog steeds in de periode tussen Pasen en Pinksteren: 50 dagen ofwel 7x7+1. Het getal 7 zet de toon! Was het niet bij aanvang van de 7e scheppingsdag dat God zag dat alles zeer goed was? Zó keek hij ook naar de door Hem geschapen mens. Door zo te kijken zegende Hij de mens en heel de schepping. Want God had (heeft) de mens lief! Zondag Cantate nodigt ons uit de liefde van God te vertolken door te zingen. In de taal van de liefde die zegt dat “het goed is”. Die taal gebruikt kristalheldere woorden, zuiver en transparant voor God en de mens, naast en tegenover hem. Helemaal in tegenspraak tot die andere taal, die twijfel zaait of het écht wel zo goed is. Die niet in ons zingt maar aan ons knaagt. Die tweespalt veroorzaakt tussen mens en God en mensen onderling. Die de mens in het defensief drukt, de luiken op slot gooit en de kaken stijf op elkaar houdt. Die niet antwoordt op de vraag van Jezus: heb jij mij waarlijk lief? Daarom is het goed om op deze zondag Cantate onze monden te openen, te zingen en te delen met elkaar: woorden van liefde die de opgestane Heer ons in de mond legt. (Arie Stans)

Liturgie voor Zondag
Cantate 29 april 2018

Voorganger: ds. Reinhard van Elderen
Ouderling van dienst: Magda Lijftogt
Diaken van dienst: Rolf van den Berg
Schriftlezing: Mijna Jansen
Organist: Rinke Bodewits
Beamer: Rienard Naberman
Kindernevendienst: Auke Roelofsen
Aansteken Paaskaars: Florie Egmond
Koster: Hans den Hartog
1e collecte: SOFAK: Stichting Ondersteuningsfonds
Allochtone Kerken
2e collecte: Onze plaatselijke kerk
 
Zing een nieuw lied voor God de Here (psalm 98)
 
1. Aansteken van de paaskaars 9. Zingen: NLB 675 : 1 en 2 Geest van hierboven
2. Zingen: NLB 642 : 1,2,7 en 8 Ik zeg het allen, 10. Verkondiging
     dat Hij leeft 11. Zingen NLB 858 : 1,2,3 en 4 Vernieuw in ons,
3. Bemoediging en groet        o God
4. Lied ter inleiding op het gebed: NLB 16b tekst) 12. Dankgebed/voorbeden/stil gebed/Onze Vader
    (NL tekst) 3x Behoed mij, o God 13. Inzameling van de gaven
5. Gebed van inkeer en bede om Gods Geest 14. Slotlied: NLB 670 : 1,3,6 en 7 Kom Schepper
6. Loflied: NLB 305 : 1,2 en 3 Alle eer en alle        God, o heilige Geest
     glorie 15. Wegzending en zegen
7. Kindermoment 16. Zingen: NLB 708 : 1 en 6 Wilhelmus van
8. Schriftlezing: Johannes 14 : 15-26         Nassouwe
Vandaag, zondag Cantate, is ds. R.J. (Reinhard) van Elderen onze gastpredikant in de morgendienst. Ds. van Elderen is als predikant verbonden aan de gereformeerde Vaartkerk te Eemdijk. Daarnaast is hij ook werkzaam voor de Gereformeerde Kerk van Bunschoten-Spakenburg waar hij o.a. de weekendcatechese, Vorming en Toerusting en het ouderenpastoraat verzorgt. We heten ds. van Elderen deze ochtend van harte welkom in ons midden!
 
Beeld en geluid van deze kerkdienst zullen worden uitgezonden via internet middels “kerkdienst gemist”. Zie http://www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl of https://kerkdienstgemist.nl
 
RONDOM DE COLLECTES
 
1e collecte: zondag 29 april: SOFAK: Stichting Ondersteuningsfonds Allochtone Kerken:
SOFAK ondersteunt migrantenkerken om tot volwassenheid te groeien als kerk en probeert ook in Nederland meer bekendheid te geven aan de vele migrantenkerken die wij rijk zijn. SOFAK ontvangt geen subsidie en is afhankelijk van giften van particulieren en een aantal plaatselijke Nederlandse kerken. Er zijn in Nederland meer dan 1000 migrantenkerken en naar schatting meer dan 800.000 christen-migranten. Voor deze jonge, startende kerken zijn veel uitdagingen in Nederland waaronder vaak heel praktische dingen: het vinden en huren van een zaaltje om dienst in te houden; wegwijs raken in de Nederlandse regelgeving om een kerk te stichten; de aanschaf van Bijbels, liedboeken, muziekinstrumenten, etc. Financieel zijn zij weinig draagkrachtig, terwijl deze gemeenten kleiner zijn dan de Nederlandse kerken. Van harte aanbevolen!
 
Opbrengst collecte vorige zondag 22 april
1e collecte: Schuldhulpverlening € 338,03
2e collecte: Onze plaatselijke kerk: € 226,77
 
 
Mededelingen Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking

ZWO Project: ‘Bouwen aan een Beter Bestaan’
Op weg naar Pasen heeft ons project in Ethiopië in de diaconale aandacht gestaan. Ethiopië, het land vol grote tegenstellingen en ongelijkheid. De collectes op Palmzondag en Pasen, de vespermaaltijden en de opbrengst van een ouderenmiddag van de Immanuël Gemeente hebben € 2.517, - opgeleverd. En de spaar-doosjes die zijn uitgedeeld hebben het mooie bedrag van € 540 opgebracht. Alleen daarvan kan al voor een gezin een voedselpakket + aanvullende voeding voor kinderen gekocht worden en twee geiten, en ook nog een wateropslag worden hersteld. Vooral de kinderen heel hartelijk bedankt voor jullie hulp.

De laatste stand is nu € 7.112, - De volgen-de collecte voor het project is op 3 juni! Hartelijk dank aan allen.
 
ZWO Noodhulp - Papua Nieuw Guinea
Een bedrag van € 2000, - is overgemaakt aan Wycliffe voor het verlenen van noodhulp n.a.v. aardbevingen in het Bosavi-Gebied in Papua Nieuw Guinea waar ca. 150.000 mensen wonen die slachtoffer zijn van het aardbevingsgeweld. In dit gebied zijn Wycliffe Bijbelvertalers en MAF PNG actief en hebben contacten met de lokale bevolking. De overheid is niet of nauwelijks in staat om het gebied te bereiken, laat staan hulp te bieden. De infrastructuur is vernietigd, allee n via de lucht is contact mogelijk. Het Rode Kruis verleent hulp die voornamelijk gericht is op ziekenhuizen. Wycliffe onderhoudt de contacten met de lokale bevolking, inventariseert de nood en verzorgt de afstemming. Op dit moment verzorgt MAF de vluchten. De hulp is gericht op de primaire levensbehoeften zoals materiaal voor tijdelijke huisvesting; voedsel omdat de akkers die op de berghellingen liggen ontoegankelijk zijn of vernietigd; water omdat er een groot tekort is aan schoon drinkwater doordat watervoorraden zijn vernietigd en oppervlaktewater is vervuild/verzand; medicijnen.
 
FEEST VAN DE GEEST ook hier in ’t Hoge Licht
Tijdens de weekends van Hemelvaartsdag en Pinksteren is er voor de negende keer het Feest van de Geest en voor de vierde keer op de Utrechtse Heuvelrug en in Woudenberg. In Driebergen doen de Parklaankerk, St. Petrus Banden, ’t Hoge Licht, de Bartimeuskapel en de Grote Kerk weer mee. Er is werk te zien van kunstenaars die zich laten inspireren door het Pinksterfeest.
In de kerken liggen folders met informatie over de kunstenaars en over de kerken die meedoen. U wordt uitgedaagd om één of meer fietstochten langs de kerken te maken. Het is weer zeer de moeite waard. De kerken zijn open van 13.00-17.00 uur op 10, 12 en 13 mei en van 19-21 mei. Voor ’t Hoge Licht zoeken we nog dorpelwachters die een paar uur gastheer en gastvrouw willen zijn. Aanmelden kan bij Carl Altena per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
LEVENSADEM Utrechtse Heuvelrug!
We zijn op weg naar Hemelvaart en Pinksteren en dat wordt voor de Utrechtse Heuvelrug iets bijzonders. Als u door de dorpen Maarn, Maarsbergen, Woudenberg, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen wandelt, fietst of rijdt, dan ziet u rond Hemelvaart en Pinksteren heel veel rood. Rode billboards langs de kant van de weg, rode vlaggen bij veel kerken, rode pijlposters in de buurt van de kerkdeuren, rode affiches bij sommige winkels.
 
Er zijn rode folders en fietsroutes verkrijgbaar in de kerken en duizenden rode flyers verspreid over campings, VVV's en bibliotheken.
 
Rood is de kleur van Pinksteren, het Feest van de Geest. Het is geweldig dat zestien kunstenaars uit deze regio zich hebben laten inspireren door het Pinksterverhaal met als thema LEVENSADEM om een nieuw kunstwerk te maken. Vijftien kerkgebouwen op de Utrechtse Heuvelrug zijn op donderdag 10, zaterdag 12 en zondag 13 mei 2018, (Hemelvaart) en van zaterdag 19 mei t/m Pinkstermaandag 21 mei 2018 van 13.00-17.00 uur open, want in elk kerkgebouw staat, hangt of ligt zo'n nieuw kunstwerk.
 
Bovendien zijn er in het kerkgebouw nog vier of vijf kunstwerken van dezelfde kunstenaar te bekijken. Het Pinksterkunstwerk speelt natuurlijk ook een rol in de Pinksterviering in het betreffende kerkgebouw op zondagmorgen 20 mei.
 
 
 
VORIGE WEEK ZONDAGMIDDAG 22 APRIL OM 15.00 UUR: feest in ’t Hoge Licht
In een speciale en druk bezochte Verbintenisdienst werd onze nieuwe predikant ds. Henk Reinders verbonden aan de Protestantse Gemeente Driebergen-Rijsenburg en in het bijzonder aan onze Wijkgemeente Immanuël.
Het is dan de 4e zondag van Pasen met de zeer toepasselijke naam Jubilate. Gejubeld hebben we met elkaar als gemeente en ook met alle gasten die erbij waren. Alle reden om blij en dankbaar te zijn dat we met elkaar als gemeente aan het begin staan van een nieuwe periode.
Er is prachtige muziek ten gehore gebracht door onze organist/pianist, er zijn feestelijke liederen gezongen door de gemeente, de Tienerband zong over “Laat zo je licht maar schijnen” en de kinderen hadden iets speciaals gemaakt voor dominee Henk.
 
Er werden voorbeden en dankgebeden uitgesproken. En er waren plechtige momenten waarbij het ja-woord werd gevraagd aan onze nieuwe “dienaar des Woords” door middel van een gelofte en een belofte. Toen klonk er ook aanvaarding en verwelkoming door de gemeente.
 
Er werden woorden gesproken uit het evangelie. Het ging over Jezus en over Simon Petrus. En er volgde verkondiging door onze dominee Henk Reinders. Het was een mooie boodschap. Over Jezus die ons niet afrekent op onze prestaties. Maar die het hart aanziet. Die nadrukkelijk van ons vraagt net zoals hij dit bij Petrus deed: heb je mij waarlijk lief? En daarmee zijn we er niet. Want er komt toch een opdracht: hoed mijn lammeren. Met andere woorden: ga erop uit en zorg voor elkaar maar ook voor de mensen aan het randje van onze kerk.
 
En daarom zongen we na het “Amen” dat mooie Iona lied: “Wil je opstaan en Mij volgen.”
En natuurlijk waren er toespraken na de dienst maar ze waren verfrissend kort.

Handenschuddend met veel goede woorden en genietend van een “hap en een drank” werd deze gedenkwaardige middag afgesloten.
 

Colofon
Kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk inleveren: donderdag 03 mei vóór 14.00 uur  naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Redactie: Arie Stans.  Voor meer actuele informatie over onze gemeente, surf naar: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl