TUSSEN HEMELVAART EN PINKSTEREN
We hebben inmiddels het feest van Hemel-vaart gevierd. Hoezo feest? Als iemand die jou dierbaar is je gaat verlaten, ga je dat dan vie-ren? Toch is Hemelvaartsdag een Koningsdag. Allemaal verlangen we ernaar om op onze bestemming te komen. Te beantwoorden aan het doel waar we voor werden geschapen. En dat geldt ook voor Christus die naar de aarde kwam. Christus’ missie was en is een Konink-rijk te stichten waarin iedereen tot zijn recht komt. Geen enkele aardse koning die dat voor elkaar heeft gekregen. Ook niet die voor wie we onlangs de vlag uithingen. En onze hemelse Koning? Die lijkt wel als in het “niets” verdwenen. “Opgevaren ten hemel” belijden we al eeuwenlang. Wat verwachten we nog van Hem? Net zoals de discipelen kijken we wat glazig naar omhoog. Misschien is dé grote vraag na Hemelvaart wel: waar is Christus en wat doet Hij nog voor deze wereld? Maar is dat wel de juiste vraag? Moeten we niet onszelf bevragen? De aarde is aan ons toevertrouwd en we moeten aan de slag. Waar Christus zijn plaats in de hemel innam zijn wij nog gebonden aan het aard-se. Daar mogen we van genieten, daar zullen we ook aan lijden. Tóch is de wereld niet een wekker die afloopt zonder dat God zich er mee bemoeit! De naam van deze zondag is: “Exaudi” en dat bete-kent: Hoor! Verhoor! Laten we die woorden blijven roepen! Bedoeld voor die Koning ver weg, maar wiens Naam staat voor Nabijheid! Weet dat wij door die Koning zéér worden bemind.    (Arie Stans)

Zondag Exaudi
13 mei 2018
(Hoor! Verhoor!)

 
Voorganger: Arnold van Heusden
Ouderling van dienst: Magda Lijftogt
Diaken van dienst: Rolf van den Berg
Schriftlezing: mevr. K. van Laar
Organist: Addy van der Klis
Beamer: Rienard Naberman
Kindernevendienst: Joop Egmond
Aansteken Paaskaars: Florie Egmond
Koster: Gerrit Pijper

1e collecte: Kerk in Actie inzake JOP Jeugdwerk
2e collecte: Onze plaatselijke kerk
 
…..die Koning wiens Naam staat voor Nabijheid….
We verwelkomen in deze dienst op Zondag Exaudi, die ook wel “Wezenzondag” wordt genoemd ons gemeentelid Arnold van Heusden als onze voorganger. Niet echt nodig hem nog te introduceren, velen van ons kennen hem. Fijn dat hij vandaag in ons midden is!
 
Beeld en geluid van deze kerkdienst zullen worden uitgezonden via internet middels “kerkdienst   gemist”. Zie http://www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl of https://kerkdienstgemist.nl
 
En dan volgt hier de (verkorte) liturgie voor deze zondagmorgen:
 
1.   Wij zoeken de stilte 13. Moment met de kinderen
2.   Welkom en mededelingen 14. Kinderlied: NLB 218 : 1 t/m 5 Dank U voor
3.   Aansteken van de Paaskaars       deze nieuwe morgen
4.   Intochtslied NLB 838 : 1 t/m 4 O grote God die   15. Zingen: NLB 314 : 1 Here Jezus, om uw woord
      liefde zijt 16. Schriftlezing: Jeremia 31 : 31 t/m 34
5.   Stil gebed 17. Zingen: NLB 314 : 2 en 3  Ons gevoel en ons
6.   Bemoediging en groet        stand
7.   Zingen: NLB 195 Ere zij de Vader en de Zoon 18. Verkondiging
8.   Woorden van genade 19. Meditatief orgelspel over lied 1005 (NLB)
9.   Zingen: NLB 405 : 1 t/m 4 Heilig, heilig, heilig! 20. Dankgebed-voorbede-stil gebed-Onze Vader
      Heer, God almachtig 21. Inzameling van de gaven
10. Woorden ten leven 22. De kinderen komen terug uit de nevendienst
11. Zingen: NLB 875 : 1 t/m 3 Father we love you, 23. Slotlied: NLB 912 : 1 t/m 6 Neem mijn leven, laat
      we worship and adore you        het, Heer
12. Gebed van de zondag 24. Uitzending en zegen
 
Beeld en geluid van deze kerkdienst zullen worden uitgezonden via internet middels “kerkdienst gemist”. Zie http://www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl of https://kerkdienstgemist.nl
 
RONDOM DE COLLECTES
1e collecte: zondag 13 mei: Kerk in Actie-JOP Jeugdwerk:
JOP wil kinderen en jongeren uitdagen, voorleven en begeleiden op hun levensweg, met als doel dat zij verantwoordelijkheid (leren) nemen en zorg hebben voor zichzelf, de ander en de wereld. JOP heeft die roeping ook voor kinderen en jongeren die niet actief betrokken zijn bij of lid zijn van de kerk. JOP wil de plaatselijke gemeente helpen aanwezig te zijn in de wereld van (alle) kinderen en jongeren. Dat aanwezig zijn kan, afhankelijk van de context en de behoeften en vragen, steeds weer anders ingevuld worden. Iedere gemeente kan, op haar eigen wijze en in haar eigen context, aanwezig zijn in de wereld van kinderen en jongeren buiten de kerk.

JOP kan gemeenten bij dit proces ondersteunen, begeleiden en adviseren. Ook verzamelen we ervaringen van al die gemeenten die invulling geven aan deze roeping, zodat zij hierin van elkaar leren en elkaar kunnen inspireren.
 
IN MEMORIAM
Op donderdag 3 mei is in de leeftijd van 87 jaar overleden ons gemeentelid mevr. Geertrude van Willigenburg-van Ommen. Zij heeft gewoond aan de Prins 26 te Driebergen maar werd de laatste tijd verzorgd in het Bartholomeus Gasthuis te Utrecht. Daar is zij, omringd door degenen die haar lief waren, gestorven.

De dankdienst voor haar leven heeft afgelopen woensdag 9 mei plaatsgevonden in de Grote Kerk te Driebergen.
Wij bidden de familie Gods vertroostende nabijheid toe.
 
BIJ DE DIENST VAN ZONDAG 20 MEI, PINKSTEREN
Om 10.00 uur vieren we met onze wijkpredikant, ds. Henk Reinders als voorganger, het feest van de Heilige Geest, met aandacht voor de opgestelde kunst, gemaakt door ons gemeentelid Els Kruidenier. (zie ook verderop in deze Nieuwsbrief).
 
DEZE ZONDAGAVOND, 13 MEI: Taizéviering
Graag vestigen wij nogmaals uw/jouw aandacht op de Taizéviering straks, zondagavond 13 mei, om 19.30 uur in de Grote Kerk te Driebergen. Een verstilde viering om te midden van alle drukte op adem te komen. De liederen van Taizé zijn vaak korte (bijbel)teksten die een aantal keren herhaald gezongen worden – zo zingen wij ons het geloof in God te binnen. Daarnaast volop ruimte voor stille overdenking. Van harte aanbevolen. 
 
REEDS VOLOP GESTART: FEEST VAN DE GEEST Utrechtse Heuvelrug
met als thema LEVENSADEM!
Het Feest van de Geest is inmiddels in vijftien kerken van start gegaan waarbij  door zestien kunstenaars  een prachtige verbinding wordt gelegd tussen kerk en kunst. Ook in ons kerkgebouw valt er veel te zien! Ons gemeentelid Els Kruidenier heeft iets heel moois gemaakt (zie de afbeelding) maar in het echt is het veel mooier. Aarzel dus niet en kom langs: de aanwezige gastheer en gastvrouw heten u van harte welkom. En ook zullen de kunstenaars zich in de diverse kerken laten zien om uitleg te geven. Stapt u dus vooral op de fiets, kom naar ’t Hoge Licht en dan kunt u daarna al fietsend (of met de auto) langs de overige kerken met kunstwerken gaan. Alle werken zijn geïnspireerd door het Pinksterverhaal. De organisatie kost natuurlijk veel geld. In de kerken op de Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg die meedoen aan het Feest van de Geest 2018 wordt binnenkort gecollecteerd voor de onkosten die dit feest met zich meebrengt.
 
U kunt ook een gift overmaken op banknummer NL47 RABO 0155 5658 69 t.n.v. Stuurgroep Feest van de Geest. Uw gift is fiscaal aftrekbaar. Kijk op www.feestvandegeest.nl  De kerken zijn open van 13.00-17.00 uur op 10, 12 en 13 mei en van 19-21 mei.
 
LAATSTE IKO-LEZING VAN DIT VOORJAAR: a.s. woensdag 16 mei, 10 uur, Grote Kerk
De laatste voorjaarsochtend van de IKO zal verzorgd worden door de welbekende pianist Bas Verheijden i.s.w. met de schrijver Rien Schraagen. Bas zal de 18 Pieces Opus 72, dat Tchaikovsky vlak voor zijn dood schreef, spelen. Bas is de eerste Nederlandse pianist  die deze muziek op cd heeft gezet. Rien Schraagen die het leven van Tchaikovsky heeft bestudeerd en daar een boek over heeft geschreven, zal tussen de speelfragmenten door voorlezen uit zijn boek. Het belooft een bijzondere en mooie  IKO-ochtend te worden.

In september hopen we u het programma van het najaar  te kunnen aanbieden.
Voor vervoer: T. Kingma 518799
 
ZIN OM MET ONZE EIGEN ORGANIST/PIANIST EEN MUZIKALE WERELDREIS TE MAKEN?
Kom dan op vrijdagavond 1 juni naar theater Figi in Zeist. U kunt zich com-fortabel achteroverleunend door Wouter Harbers mee laten voeren langs een keur aan (muzikale) landschappen. U kunt wegdromen bij de muzikale klanken van een Frans landschap en weer wakker worden bij de imposante muziek van “de poort van Kiev”. Spaanse, Poolse en Hongaarse dansen van resp. Albeniz, Chopin en Brahms roepen weer hele andere sferen bij u op net zoals dat zal gaan bij de Weense componisten die de revue passeren.
 
De variatie is groot en u zult zeer geboeid worden. En “last but not least” speelt Wouter met The Bach Quartet het eerste gedeelte van ‘Piano quintet No.2 in A majeur’ van Dvořák.
 
Lees u vooral dit alles nog eens na op www.wouterharbers.nl   Van harte uitgenodigd!
Datum: vrijdag 1 juni - Locatie: Theater Figi, Zeist - Aanvang: 20:15 - Entree € 18,00
 
 

Colofon
Kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk inleveren: woensdag 09 mei vóór 14.00 uur  naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Redactie: Arie Stans.  Voor meer actuele informatie over onze gemeente, surf naar: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl