GOTTES ZEIT IST DIE ALLERBESTE ZEIT
Dit is een bekende religieuze cantate van Bach. Mooi om naar te luisteren maar het thema roept ook vragen op, zet aan tot denken. Als er iets in ons leven duidelijk is dan is het wel dat wij mensen zijn van de tijd. Ons leven is een aaneenschakeling van momenten waarbij wij vaak stress voelen vanwege de tijd. Maar Bach laat zingen: Gods tijd is de allerbeste tijd. Hoe kijken we daar tegenaan? Allemaal willen wij in onze beperkte tijd van leven er zo goed mogelijk uitspringen. Als God de mens de adem in zijn neus blaast geeft hij  levenstijd. En tegelijk geeft hij ook nog een vraag mee: Mens, waartoe ben jij op aarde? God lijkt niet zozeer te denken in termen van: vul je tijd maar met zoveel mogelijk mooie dingen. Als de God van eeuwigheid heeft Hij niet zoveel met onze sluimerende potenties. Hij wil wel dat we onze talenten optimaal benutten maar dan in samenhang met de vraag of wij mensen wel tot onze bestemming komen zoals Hij dat heeft bedoeld. Wij zijn nogal eens ongeduldig. God neemt zijn eigen tijd (Gottes Zeit) om ons ergens naar toe te leiden.  Soms langs voor ons vreemde wegen, door ellende (uitlandigheid) heen, ballingschap verdragend. Het vraagt hoop, geduld en volharding. Maar het is wel de weg naar een leven in Gods licht. God wil je dáárheen leiden waar je  met andere ogen kijkt en zicht krijgt op je eigenlijke bestemming!      (Arie Stans)

Liturgie Zondag 03 juni 2018

Voorganger: ds.Evert Agterhuis
Ouderling van dienst: Erna Allaart
Diaken van dienst: Imarda Bikker
Schriftlezing: Hendrik-Jan Jansen
Organist: Wouter Harbers
Beamer: Rienard Naberman
Kindernevendienst: Auke Roelofsen
Aansteken Paaskaars: Eva Westeneng
Koster: Johan Middeldorp
1e collecte: Bouwen aan een beter bestaan in Ethiopië
2e collecte: Onze plaatselijke kerk
 
 
1.   Orgel- of pianospel 12. Schriftlezing: Handelingen 4 : 1-31
2.   Welkom en mededelingen 13. Zingen: Psalm 2 : 1,2,3 en 4 Wat drijft de
3.   Aansteken van de Paaskaars        volken, wat bezielt ze toch
4.   Zingen: Psalm 108 : 1 en 2 Mijn hart is Heer in 14. Verkondiging   
      U gerust 15. Zingen: Lied 304 : 1,2 en 3 God is getrouw, zijn
5.   Stil gebed        plannen falen niet (uit het Liedboek voor de
6.   Votum en groet        Kerken 1973 – tekst zie achterin de nieuwsbrief)
7.   Zingen: NLB 971 : 1,2 en 3 Zing een nieuw lied   16. Dankgebed en voorbeden
       voor God de Here 17. Inzameling van de gaven
8.   Lezing van de wet (Exodus 20) 18. Zingen: NLB 904 : 1,4 en 5 Beveel gerust uw   
9.   Zingen: NLB 272 : 1,2,3 en 4 Wij zoeken in uw           wegen  
      huis uw aangezicht, o Here 19. Wegzending en zegen
11. Gebed om verlichting met de Heilige Geest 20. Orgel- of pianospel
 
Vandaag is Evert Agterhuis de voorganger in onze morgendienst. We kennen hem allemaal wel van nog maar kort geleden toen hij gemeentelid was bij ons, en ook één van onze organisten. Evert is inmiddels alweer een aantal maanden als predikant verbonden aan de Hervormde Gemeente van Heinenoord. Van harte welkom, Evert. Fijn dat we je weer een keer in ons midden hebben!!
 
Beeld en geluid van deze kerkdienst zullen worden uitgezonden via internet middels “kerkdienst gemist”. Zie http://www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl of https://kerkdienstgemist.nl
 
Gaweinash is blij met haar geiten
RONDOM DE COLLECTES
1e collecte: zondag 3 juni: Bouwen aan een beter bestaan in Ethiopië
Wij ondersteunen onze Kerk in Actie partners in Ethiopië die boeren en nomaden helpen, daar waar maanden lang extreme droogte is, zodat ze niet steeds de honger hoeven te ontvluchten.
In het Liben Chukala district in Oromiya (een gebied anderhalf keer Nederland) leven de meesten van veeteelt en landbouw. De meesten trekken rond met vee. Meer dan de helft van de inwoners is jonger dan 18 jaar. De berg Chukala (bijna 3.000 meter hoog) verdeelt het gebied in tweeën. De loefzijde (waar de wind komt) krijgt voldoende regen in de zomer.
 
De lijzijde is veel droger en de bevolking daar kan maar heel weinig voedsel (voor vijf maanden) verbouwen, omdat de bodem onvruchtbaar is en men weinig technologie gebruikt. Het werktempo ligt laag en mensen zijn niet gewend iets achter de hand te houden voor tijden van nood. Ze verdienen wat geld door hout en houtskool te verkopen en zichzelf te verhuren als dagloner. Doordat zoveel hout wordt gekapt om mee te bouwen, op te koken en voor de verkoop, zijn er steeds meer overstromingen in het regenseizoen en spoelt de vruchtbare toplaag vaak weg. Zo blijft de afhankelijkheid van subsidies en voedselhulp.
 
Aan de mensen die aan de droge lijzijde van de berg leven wordt nu geleerd beter in hun eigen levensonderhoud te voorzien. In verschillende districten worden comités opgericht om die cirkel te doorbreken. Er is een biogasinstallatie als demonstratiemodel geplaatst en 30 boeren leerden hoe ze die kunnen gebruiken. Daarnaast is er een boomkwekerij opgericht. Zeventig jongeren leerden bomen te verzorgen en te planten en gaan nu samen vijf kwekerijen oprichten. Zij zorgen, samen met de overheid, dat er geen vee meer graast en dat er nieuwe aanplant komt. 25 mensen trainen om ontbossing tegen te gaan kost 200 euro. 
Gaweinash met haar gezin
Ook giften zijn zeer welkom
op: NL47 RABO 0385 2538 18
t.n.v. Gezamenlijke Diaconie Driebergen
o.v.v. ZWO Project Beter Bestaan
 
HELP ONS MET PANNENKOEKEN BAKKEN!
Op zaterdag 30 juni a.s. hebben de gasten van het Goedenavondcafé weer hun tweejaarlijks uitje. Zij kijken er al heel lang naar uit. De traditie is dat het uitje afgesloten wordt met een pannenkoekmaaltijd in Nieuw Salem. We zijn op zoek naar mensen die thuis pannenkoeken willen bakken en deze op zaterdagmiddag naar Nieuw Salem willen brengen.
Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld. Voor opgave en informatie kunt u mij altijd bellen. Bij voorbaat dank alvast.
Elly Heek – tel: 518869

ZONDAG 10 JUNI, BEVESTIGING DIAKEN EN VOORSTELLEN DIACONALE MEDEWERKERS
Op zondag 10 juni lezen we verder in het boek Handelingen van de Apostelen. Terecht merkte iemand eens op dat je ook zou kunnen spreken van de handelingen van de Heilige Geest. Dankbaar is de kerkenraad dat de Geest ook doorgaat met Zijn werk in onze wijkgemeente. Op deze zondag hopen we Henk van Voornveld, Feitse Boerwinkelhof 6, 3972 SX in het ambt van diaken te bevestigen. Daarnaast gaan Alies van der Deijl en Khrurram Akhtar aan de slag als diaconaal medewerker. Mooi dat zo de wijkdiaconie weer op sterkte komt! Alle 3 de gemeenteleden in uw, jouw voorbede en betrokkenheid aanbevolen.
(ds. Henk Reinders)

Verdiepen & Ontmoeten: Spirituele uitstapjes:
Verrassend Arnhem op zaterdag 16 juni – u kunt zich nog aanmelden!!
 
Bij Arnhem denkt iedereen vaak meteen aan de stad aan de Rijn en de Eusebiuskerk. En dat klopt, maar de stad heeft veel meer mooie items en dat zal deze stadswandeling ons laten zien.
De wandeling brengt ons aan de Rijn en de Eusebiuskerk (weliswaar in de steigers). Het is een historisch monument en uniek voor deze kerk is dat er een prachtige panoramalift is, van waaruit de omgeving schitterend te zien is.
 
De Eusebiuskerk is dan wel de grootste maar nog niet de oudste kerk, daarvoor moeten we naar de Walburgiskerk, waar we een rondleiding krijgen. In tegenstelling tot de Eusebiuskerk zijn hier nog vrij veel  vieringen, vaak met een oecumenisch karakter.
 
De stadswandeling laat ons vervolgens een stad zien die geleden heeft aan de oorlog, maar waar gelukkig nog veel zichtbaar is van de oude gebouwen. Het is een stad die leeft. Onze tocht brengt ons nog even in de catacomben van Arnhem.
 
Een welkome onderbreking van deze wandeling wordt een bezoek aan de Tuinen van de Stadslandbouw. Hier zien we hoe mooi op een creatieve en collectieve manier omgegaan wordt met het idee van 'moestuintjes'. Met elkaar maakt men hier de zaai- en pootkalender. Er worden mensen ingeschakeld vanuit werkgelegenheidsprojecten en gedurende de oogst gaan er wekelijks krattenvol naar de Voedselbank. Hier zullen we de lunch gebruiken en het verhaal achter dit sociale, diaconale project horen.
 
 
De Walburgiskerk gezien vanaf het Airborneplein.

 
Een dagvullend programma: verzamelen op het station om 9.00 uur.
Kosten incl. de lunch: ± € 30,00 excl. + de vervoerskosten ± € 13,00 (gebruikmakend van kortingkaarten)
 
Opgave: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   tel. 0343-515793
 
TEKST LIED 304 UIT LvdK 1973
De tekst van lied 304, dat wij deze zondag zullen zingen uit het Liedboek voor de Kerken van 1973,
staat afgedrukt op de laatste pagina van deze Zondagse Nieuwsbrief.

Gezang 304

1   God is getrouw, zijn plannen falen niet,
 Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
 Die 't heden kent, de toekomst overziet,
 laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
 en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
 volvoert zijn hand.
 
2   De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,
 zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
 een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
 blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;
 de adem zijner lippen overmant
 de tegenstand.
 
3   De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt,
 doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;
 Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
 heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
 Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land
 als Gods gezant.
 
Liedboek voor de Kerken 1973

Colofon
Kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk inleveren: donderdag 07 juni vóór 14.00 uur  naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Redactie: Arie Stans.  Voor meer actuele informatie over onze gemeente, surf naar: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl