MET GOD SPRING IK OVER EEN MUUR
Ervaren u en jij de bijbel ook zo: als een biblio-
theek vol met verhalen over God en mensen? Het gaat enerzijds over de liefde en de hoop, daar wordt zelfs op hoge toon over gezongen. En anderzijds over wanhoop, rouw en verdriet waarbij zelfs je beste vriend(in) je uitlacht waar je eerst vrolijk samen naar de kerk ging. Bouw dan nog maar eens opnieuw het vertrouwen op dat er toch Iemand is die het in jou ziet zitten! In psalm 18 zegt David: “Met God spring ik over een muur!” Maar wat worden er zowel in onze binnen- als onze buitenwereld veel tegengeluiden geproduceerd die vinden dat deze manier van denken niet in onze samenleving past! Wat is het dan mooi en sterk dat tóch Gods goede boodschap voor de mensheid ondanks al die stoorzenders dóór de eeuwen heen heeft stand gehouden. Dat door het geloof eertijds mensen al tot het inzicht kwamen dat de wereld door het woord van God uit de chaos is gehaald. In Hebreeën 11 passeren al die geloofshelden de revue: van Abel via de aartsvaders, de richters en de profeten. En het is doorgegaan: óók door de kerk-vaders, de hervormers, de priesters en dominees van onze tijd is het woord blijven klinken. Om ons allen te bemoedigen! Lees hieronder maar eens wat lied 723 uit ons Nieuwe Liedboek hierover zingt:
(Arie Stans)

Liturgie Zondag 24 juni 2018

 
O Heer, uw onweerstaanbaar woord
Drijft rusteloos de eeuwen voort
Wat mensen ook verzinnen,
En waar de weg onvindbaar scheen
Mochten wij door geloof alleen
De tocht opnieuw beginnen.
                        
(NLB 723 : 2a)
               
(En dat mag al met een geloof zo klein als een
mosterdzaadje. Weet u nog hoeveel kracht daar-
aan kan worden ontleend?)
 
 
Voorganger: ds. Kees van der Kooi Kindernevendienst: Christian Westeneng
Ouderling van dienst: Magda Lijftogt Aansteken Paaskaars: Samuel Egmond
Diaken van dienst: Imarda Bikker Koster: Esse van den Burg
Schriftlezing: Rose Marie van Asselt 1e  collecte: Herberg Hezenberg: Geloof in verandering
Organist: Marcus de Haard 2e collecte: Onze plaatselijke kerk
Beamer: Johan Roelofsen   
 
Beeld en geluid van deze kerkdienst zullen worden uitgezonden via internet middels “kerkdienst gemist”. Zie http://www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl of https://kerkdienstgemist.nl
 
Liturgie zondag 24 juni 2018 
 
1.   Orgelspel 13. Gebed om Verlichting met de Heilige Geest
2.   Welkom en mededelingen 14. Gesprekje met de kinderen
3.   Aansteken van de Paaskaars 15. Schriftlezing: Psalm 2
4.   Zingen: Psalm 108 : 1 en 2 Mijn hart is, Heer,   16. Schriftlezing: Handelingen 24 : 1-23
      in U gerust 17. Zingen: NLB 146c : 1 en 2 Alles wat adem heeft
5.   Stil gebed         love de Here
6.   Votum en groet 18. Verkondiging
7.   Gebed om ontferming   19. Zingen: Psalm 72 : 7 Laat ons de grote naam
8.   Zingen: Psalm 86 : 1 Hoor mij, Heer, wil        bezingen
      antwoord zenden 20. Gebeden
9.   Woord van genade    21. Inzameling van de gaven
10. Zingen: Psalm 86 : 2 Ja tot U hef ik mijn leven 22. Zingen: NLB 754 : 1 en 3 Liefde Gods die elk
11. Gebod: Galaten 6 : 10-20        beminnen
12. Zingen: Psalm 86 : 4 Leer mij naar uw wil te 23. Wegzending en zegen
       handelen 24. Orgelspel
 
RONDOM DE COLLECTES
“1e collecte: zondag 24 juni: Herberg Hezenberg: Geloof in verandering
Aan de rand van de Veluwe ligt een historisch landgoed, omgeven door een prachtig stukje natuur. Stichting de Hezenberg is opgericht in 1946. Voortgekomen uit protestants-christelijke pastorale zorg, heeft de Hezenberg zich ontwikkeld tot een centrum voor GGZ, Pastoraat en Retraite.
 
Wij hebben een open christelijke identiteit en voldoen aan het keurmerk Christelijke Zorg. Gasten komen uit allerlei levensbeschouwelijke achtergronden, uiteraard verwelkomen wij ook mensen die niet-gelovig zijn. Het doel van de Hezenberg is om verandering te creëren in de levens van mensen. Wij helpen onze gasten om duurzame veranderingen in hun persoonlijke leven en omstandigheden te realiseren.
 
Onze programma’s zijn gebaseerd op onze christelijke identiteit en wetenschappelijke inzichten. Wat ons verbindt is dat we met elkaar op weg zijn, in hoopvol vertrouwen en het geloof dat er verandering mogelijk is.  Wij vragen uw steun voor dit werk.
 
 
OPEN HUIS/TUIN: VOLGENDE WEEK ZONDAG 1 JULI
In de zomermaanden, waarin er minder activiteiten in de gemeente zijn, willen we graag weer open huis/tuin houden voor alleengaanden.
U bent van harte welkom op de 1e zondagmiddag van de maanden juli, augustus en september van 14.30-17.00 uur: 1 juli, 5 augustus en 2 september.
Voor vervoer kan worden gezorgd.
Klaas en Erna Allaart.  W. Banninglaan 25. Tel. 0343-411092.

Colofon
Kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk inleveren: donderdag 28 juni vóór 14.00 uur  naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Redactie: Arie Stans.  Voor meer actuele informatie over onze gemeente, surf naar: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl