ALLEEN GOD WEET WAAR DE WIJSHEID IS
Het is zomer en velen van ons zijn er aan toe de dagelijkse sleur te doorbreken. Er is een verlangen naar prikkels die ons nieuw elan kunnen geven. Er valt veel te kiezen en we weten precies waar en hoe onze wensen vervuld  kunnen worden. De bijbel geeft een mooi voorbeeld van een koning die mocht kiezen. In een droom kwam de Heer bij hem en zei: Je mag mij vragen wat je wilt, ik zal het je geven. De keuze van de koning is opmerke-lijk: hij vraagt niet om rijkdom en aanzien maar om wijsheid en inzicht. De koning had natuurlijk ook buiten God om op zoek kunnen gaan naar wijsheid. Maar wijsheid is geen delfstof zoals zilver en goud dat de mensheid weet te ontfutselen aan de aarde. In het boek Job wordt de vraag opgeworpen: Wijsheid, waar kan je die  vinden? Want hoe-wel wij, mensen, veel kunnen, zijn echte wijsheid en inzicht onzichtbaar voor onze ogen. Job komt zelf met een klaar en helder antwoord: Alleen God weet waar de wijsheid is. Hij schiep immers de wijsheid en doorgrondde haar. Alleen God kan de hele aarde en alles wat zich onder de hemel bevindt overzien. En Hij zegt tegen ons, mensen: Weet je wat wijsheid is? Eerbied en respect hebben voor mij. En ook: recht doen en het goede spreken (= elkaar zegenen). Misschien kan je nog eens tijd nemen die keuzevraag van God te overdenken: kiezen voor zijn verborgen wijsheid of…………..?          (Arie Stans)

Liturgie Zondag 01 juli 2018
 
Voorganger: ds. Wijke Greydanus
Ouderling van dienst: Marina Roelofsen
Diaken van dienst: Peter Kingma
Schriftlezing: Arie Stans
Organist: Wouter Harbers
Beamer: Rienard Naberman
Kindernevendienst: Auke Roelofsen
Aansteken Paaskaars: Avril Akhtar
Koster: Johan Middeldorp
1e collecte: Pastoraat Gehandicapten
Driebergen
2e collecte: Onze plaatselijke kerk

We lezen Openbaring 7:9-17
 
1.   Welkom en mededelingen 12. Zingen: NLB 725 : 1,2 en 4 Gij boden rond
1.   Aansteken van de paaskaars        Gods troon
3.   Openingslied: Psalm 100 :1,2,3 en 4 Juich  13. Schriftlezing: Johannes 10 : 22-30 
      Gode toe, bazuin en zing 14. Zingen: NLB 321 : 1,3,4 en 7 Niet als een storm,
4.   Stil gebed        als een vloed
5.   Bemoediging   15. Verkondiging 
6.   Groet 16. Zingen: uit Liefste Lied van overzee, deel 2 nr.28
7.   Gebed om ontferming; de intenties worden          Is Hij mijn herder
      afgewisseld met NLB 301g Kyrie eleison 17. Dankgebed  -  voorbeden  -  Onze Vader 
8.   Glorialied: NLB 652 : 1,2,3 en 4 Zing jubilate  18. Alle kinderen komen terug voor de zegen
      voor de Heer      19. Inzameling van de gaven
9.   Gebed om de heilige Geest 20. Slotlied: NLB 416 : 1,2,3 en 4 Ga met God en Hij
10. Kinderen in het midden        zal met je zijn
11. Schriftlezing: Openbaring 7 : 9-17 21. Wegzending en zegen
 
Beeld en geluid van deze kerkdienst zullen worden uitgezonden via internet middels “kerkdienst gemist”. Zie http://www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl of https://kerkdienstgemist.nl
 
RONDOM DE COLLECTES
1e collecte: zondag 1 juli: Pastoraat Gehandicapten Driebergen
Met deze collecte ondersteunt u het vele werk dat we in onze gemeente doen om samen, mensen met en zonder beperking, kerk te kunnen zijn. Samen leven, samen geloven? Gewoon Doen! Enkele van de vele activiteiten: Pastorale begeleiding, geestelijke verzorging en bevordering van integratie van mensen met een beperking onderling en in het dorp, bijbelgespreksgroepen, individuele catechese, doop- en belijdeniscatechese.
We noemen het fantastisch tweejaarlijks uitje dit keer naar het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid op 30 juni.

Iedere eerste en derde vrijdagavond van de maand is het Goedenavondcafé geopend van
19.30-22.15 uur, in  ’t Hoge Licht, Klaproos 2. Uw steun is onmisbaar!!

SL?GD!
Samen Leven? Gewoon Doen!
 
BERICHTEN VAN DIACONALE AARD
Gastvrouw/heer gezocht.
Al enkele jaren is er op dinsdagochtend een koffiemorgen in De Bron, onder auspiciën van de diaconie van De Bron en van onze Protestantse Gemeente.
Er komt een groep oudere dames bijeen tussen 9.30 en 11.30 uur voor een kopje koffie, een koekje en een praatje.
We zoeken voor een keer per maand een gastvrouw of gastheer. Leuk en mooi werk!
Informatie bij Bram Dekker 0343-518826 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Eet mee met de kerk op een zonnige zomeravond.
Op vrijdag 3 augustus is er weer gezelligheid en lekker eten in Nieuw Salem. Er is altijd veel belangstelling: opgave op vrijdag 27 juli van 8.00 tot 12.00 uur bij Lidy Nijhof tel 0343-517890.
 
Voor de thuisblijvers
In De Ontmoeting gaan we beginnen met een tekencursus voor beginners. Onze plaatsgenoot Ria Noppen verzorgt de cursus. De kosten bedragen €5,- per keer, kosten van materiaal en koffie zijn daarbij inbegrepen.
De cursus wordt gehouden op de woensdagmorgen en start op woensdag 1 augustus.
Informatie bij Bram Dekker 0343-518826
 
Soephuis
In de zomermaanden is er iedere vrijdag Soephuis in ’t Achterom (De Ontmoeting). Soep wordt geschept voor 1 euro.
 
OPEN HUIS/TUIN: DEZE  ZONDAGMIDDAG DE 1e JULI BENT U WELKOM VANAF 14.30 UUR!
In de zomermaanden, waarin er minder activiteiten in de gemeente zijn, willen we graag weer open huis/tuin houden voor alleengaanden. We starten er deze zondagmiddag mee!
En verder bent u nog van harte welkom op de 1e zondagmiddag van de maanden augustus en september van 14.30-17.00 uur:  5 augustus en 2 september.
Voor vervoer kan worden gezorgd.
Klaas en Erna Allaart.  W. Banninglaan 25. Tel. 0343-411092.

Ga mee naar Moldavië! (www.jongerenreisdriebergen.nl
In de zomer van 2019 willen we twee weken op reis naar Moldavië met 15 à 20 personen (16-23 jaar). De bestemming is het dorp Bozieni, zo’n 40 km. ten zuidwesten van de hoofdstad Chisinau. We gaan daar onze lokale partner ondersteunen met bouwwerkzaamheden en er een zomerkamp voor kinderen organiseren.

De reis organiseren we samen met Livingstone, die samenwerkt met Youth for Christ ter plaatse. Doordat YfC lokaal aanwezig is, is er een structurele ondersteuning voor het project waar wij ons steentje aan gaan bijdragen. Twee jaar geleden hebben we ontdekt dat dat een prima formule is.

Contact met de kinderen daar, lekker (leren) bouwen, samen op reis: dit worden twee onwijs leuke weken. We zullen een aantal excursies gaan doen, we trekken gezellig met elkaar op. Het wordt echt een ervaring om nooit te vergeten.
Ga voor meer informatie naar www.jongerenreisdriebergen.nl . Daar vind je ook een link naar de impressie van onze reis in 2016 naar Moldavië. Op de website kun je je ook opgeven – voorlopig nog vrijblijvend. En je kunt mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. En je kunt ons natuurlijk gewoon aanschieten.

Ook hebben we nog wat leiding nodig. Wie 24+ is, graag met jongeren optrekt en toe is aan wat uitdaging in het leven: neem contact met ons op (kan via het genoemde emailadres).
De reis vindt plaats van 22 juli t/m 5 augustus 2019. Iedere deelnemer betaalt een eigen bijdrage van € 475. Verder wordt een deel van de kosten gesponsord door de diaconie van de Protestante gemeente Driebergen. Om de begroting rond te krijgen houden we diverse sponsoracties, waar alle deelnemers zich voor inzetten.
(ds. Hans Baart, namens de kartrekkers Gijs Achterberg en Christian Westeneng)
 
 

Colofon
Kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk inleveren: donderdag 05 juli vóór 14.00 uur  naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Redactie: Arie Stans.  Voor meer actuele informatie over onze gemeente, surf naar: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl