DE VAKANTIE(TIJD) VIEREN WE SAMEN!
Het woordje “vakantie” is afgeleid van het Latijnse werkwoord “vacare”. Het wil zoveel zeggen als dat we vrij zijn van verplichtingen. Goed voor een mens, maar ook goed voor de kerk? Waar een mens best weleens een tijdje er niet hoeft te zijn, staat het leven binnen de kerk niet zomaar stil. Ook in hoogzomertijd zijn er steeds wel mensen die heel blij zijn maar ook mensen die hun verdriet kwijt willen of willen delen. Voor hen staat alles ook stil maar dan op een andere manier. Bij intense vreugde maar ook bij intens verdriet staat jouw wereld stil. Je hebt geen besef van tijd. En het is goed om dan ook echt stil te blijven staan. Zou je doorrennen dan kom je niet bij jezelf. En juist ook als kerk is het dan echt goed om even de pas in te houden, die ander nabij te zijn, soms in stilte, vakantietijd of geen vakantietijd. Ergens las ik dat blijven staan, stil worden, de voorwaarde is om de woorden en het hart van de naaste te verstaan. Een opgave voor ons allemaal, want wij zijn de kerk met elkaar. Ook als twee Wijkgemeenten mogen we de komende 7 zondagen stil staan bij elkaar. Samen stil worden tijdens de gemeenschappelijke vieringen. Een keer niet snel aan elkaar voorbij-lopen. Om het helder te laten worden wat ons beweegt en het als gezegende mensen bij elkaar en bij onszelf uit te houden. (Arie Stans)

Liturgie Zondag 08 juli 2018
 
Gebed voor reizigers
 
O God, hemelse Vader,
uw glorie vervult de hele aarde,
Uw aanwezigheid komen we overal tegen,
waar we ook heengaan.                           
Bewaar hen die reizen, omring hen met uw        
zorgzame liefde.
Bescherm hen tegen gevaar; geleid hen  
veilig naar het einde van hun reis,
door Jezus Christus onze Heer. Amen.
 
(uit: Book of Common Prayer)
 
Voorganger: ds. Henk Reinders Kindernevendienst: Joop Egmond
Ouderling van dienst: Magda Lijftogt Aansteken Paaskaars: Sara Egmond
Diaken van dienst: Henk van Voornveld Koster: Hans den Hartog
Schriftlezing: Mevr. K. van Laar 1e  collecte: ZWO – Cambodja:  SCC Onderwijs 
Organist: Bert Wisgerhof     en bescherming voor kwetsbare kinderen
Beamer: Jan-Willem Sturm  2e collecte: Onze plaatselijke kerk
Beeld en geluid van deze kerkdienst zullen worden uitgezonden via internet middels “kerkdienst gemist”. Zie http://www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl of https://kerkdienstgemist.nl
 
Liturgie Heilige Doop en Overstap
Zondag 8 juli 2018
m.m.v. de Tienerband
 
1.   Orgelspel       ……….kinderbijbel
2.   Welkom en mededelingen 17. Overstap- en zegenmoment kinderen van de 
3.   Aansteken van de Paaskaars        neven dienst     -   Sara Egmond
4.   Zingen: NLB 23c : 1,2 en 5 Mijn God, mijn                                 -   Eline Jansen
      herder, zorgt voor mij                               -   Jillian Fay Niemöller
5.   Stil gebed   18. Zingen: ELB 444 : 1,2,3 en 4 Ik zegen jou in Jezus'
6.   Bemoediging en groet        Naam (begeleid door tienerband)
7.   Zingen: NLB 778 : 1,2,3 en 4 O Here God, - 19.  Kinderen mogen naar de nevendienst gaan 
      ons liefst verlangen (de dopelingen worden 20.  Gebed
      tijdens het zingen binnengebracht) 21.  Schriftlezing: Handelingen 10 : 34-48
8.   Dooponderwijzing en gebed voor de Heilige     22.  Zingen: Psalm 87 : 1,3 en 4 Op Sions berg sticht
      Doop         God zijn heilige stede 
9.   Zingen: NLB 939 : 1,2 en 3 Op U alleen, mijn   23.  Verkondiging
       licht mijn kracht - geloofsbelijdenis, staande 24.  Zingen: Zingende Gezegend 199 In Christus
10. Doopbeloften                           staande         brengt God ons terecht (melodie NLB 512)
11. Belofte van de gemeente       staande      25.  Dankgebed-voorbede-stil gebed-Onze Vader
12. Zingen: ELB 278 : 1 en 2 Laat de kind'ren tot 26.  Inzameling van de gaven
       mij komen 27. Zingen: 10.000 reasons (begeleid door Tiener-
13. Woord voor de kinderen        band)
14. Zingen: ELB 473 Who's the King of the jungle 28. Wegzending en zegen -
       (begeleid door de Tienerband        beantwoord met zingen NLB 416 : 1 Ga met God   
15. Bediening Heilige Doop         en Hij zal met je zijn
                       - Handoplegging 29.  Orgelspel
                       - Dooptekst                30.  Gelegenheid in de hal om de doopouders te 
16. Aansteken doopkaars en overhandigen …….         feliciteren en te bemoedigen
 
RONDOM DE COLLECTES                                    
1e collecte zondag 8 juli:  ZWO – Cambodja:  SCC Onderwijs en bescherming voor kwetsbare kinderen
In Cambodja leven zo’n 750.000 kwetsbare kinderen. Vooral in de grote steden lopen deze kinderen grote risico’s en krijgen ze geen onderwijs. Deze kinderen missen één of zelfs beide ouders, of hun ouders zijn chronisch ziek; ze werken en/of leven op straat; ze groeien op in zeer arme huishoudens; ze worden misbruikt, hebben een handicap, zijn zelf ziek (bv. hiv/aids), zijn verslaafd of in de criminaliteit beland.
Het Salvation Centre Cambodja ontfermt zich over deze kinderen in de hoofdstad Phnom Penh en de steden Battambang en Siem Reap. SCC heeft o.a 5 scholen en biedt 470 kinderen onderwijs, vaardigheden, voeding en schoolmateriaal en doet veel meer. SCC werkt tevens samen met 2 kerken.  
 
Van harte aanbevolen!!
 

INLOOPMIDDAG 11 JULI
Woensdag 11 juli a.s. is er weer een inloopmiddag in ‘t Hoge Licht van 14.30 tot 16.30 uur
U bent van harte welkom  om een praatje te maken en een spelletje te doen.
De koffie, thee en een drankje staan voor u klaar.
Als u gehaald moet worden, dan graag een telefoontje naar Lutske Hofman, 520270 of naar
Ina Bannink, 515102.
 
…….EN OOK ALVAST IETS OVER DE INLOOPMIDDAG VAN 8 AUGUSTUS A.S.
Op 8 augustus is er een lekkere luchtige maaltijd bij de inloop om 16.00 uur in ‘t Hoge Licht.
We willen wel graag weten wie er dan komt, dus graag even opgeven bij bovengenoemde dames!!
 
AFWEZIGHEID PREDIKANT
Van zaterdag 14 juli tot en met vrijdag 3 augustus is Ds. Henk Reinders afwezig i.v.m. vakantie en vervolgens in de week van 13 tot en met 19 augustus. Net zoals op de maandagen, kunt u dan, in geval van dringende pastorale situaties, bellen naar 06-42782587 en spreken met één van de wijkkerkenraadsleden die u graag behulpzaam is.
 
VANAF ZONDAG 15 JULI START DE ZOMERPERIODE
Vanaf zondag 15 juli zijn er weer gezamenlijke diensten met de Wijkgemeente Catharijne. Er wordt afwisselend in resp. de Grote Kerk en ’t Hoge Licht gekerkt. Hieronder volgt een kort overzicht van de gezamenlijke diensten in deze zomerperiode (de aanvangstijd is steeds om 10.00 uur):
 
15-jul ds. Wijke Greydanus Grote Kerk
22-jul Alex Brinkman Grote Kerk
29-jul Joke de Zwaan 't Hoge Licht
5-aug ds. Henk Reinders 't Hoge Licht
12-aug ds. Henk Reinders 't Hoge Licht
19-aug ds. Henk Makkinga Grote Kerk
26-aug ds. Wijke Greydanus Grote Kerk
 
ZONDAGSE NIEUWSBRIEF GEZAMENLIJKE DIENSTEN TIJDENS DE ZOMERPERIODE
Zoals hierboven vermeld zijn er In de vakantieperiode  gezamenlijke diensten voor de Wijkgemeente Catharijne en de Wijkgemeente Immanuël.  In die periode van zeven zondagen zal er een gemeen-schappelijke nieuwsbrief zijn namens beide Wijkgemeenten. Deze zullen voorafgaand aan de diensten worden uitgedeeld. Deze nieuwsbrief zal tevens worden verzonden via de gebruikelijke emailadressen. De ruimte in deze gecombineerde nieuwsbrief is wat meer beperkt dan normaal.  Er wordt indien nodig een selectie gemaakt waarin er per bericht gekeken wordt naar de urgentie van plaatsing. De kopij kan gewoon ingeleverd worden op het normale emailadres. De lay-out van de nieuwsbrief zal er wat anders uitzien dan u gewend bent, dat geldt met name voor de “kop” van de nieuwsbrief waarop beide kerkgebouwen met “naam en toenaam” staan afgebeeld.
Vanaf zondag 2 september zullen de nieuwsbrieven weer door de afzonderlijke redacties van de Wijkgemeenten worden opgesteld en verzonden.

KERKKOOR DRIEBERGEN ZINGT ZATERDAG 14 JULI IN DE BROEDERKERK TE ZEIST
Aanvang 20.00 uur
 
 
De poster hieronder zegt het al: dit concert op 14 juli is niet een gewoon orgelconcert, het is meer dan dat. Samen met zijn eigen koor, hier uit Driebergen, brengt Wouter Harbers (u allen bekend als één van onze organisten) prachtige piano- en koormuziek ten gehore. Stadsorganist Willem Harold Boog, heeft dit  concert georganiseerd. Boog speelt op een Bätz-Witte orgel uit 1883. Een bijzondere combinatie van instrumenten op een sfeervolle locatie!
 
In het programma kunt u  bijvoorbeeld 'Wohl mir, dass ich Jesum habe' van Bach verwachten, maar ook de Prelude in Ges van Buxtehude, de Nocturne in C van Chopin en 'U zij de glorie' op muziek van Händel.
 
Datum: zaterdag 14 juli
Locatie: Evangelische Broedergemeente, Zusterplein 20 in Zeist
Tijd: 19:30 deuren open, 20:00 aanvang
Entree: €10,00; kinderen t/m 14 jaar gratis
 
 

Colofon
Kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk inleveren: donderdag 12 juli vóór 14.00 uur  naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Redactie: Arie Stans.  Voor meer actuele informatie over onze gemeente, surf naar: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl