Weer zijn wij opgeschrikt door een ramp. Nu op Sulawesi, Indonesië. Het aantal doden is nog steeds niet bekend. Nog veel mensen zijn onder het puin bedolven.

Na een aardbeving raasde een golf van 2 meter hoog over het land. Bij daglicht werd de verwoesting langs de kustlijn pas goed duidelijk en het rampgebied blijkt veel groter dan gedacht. Duizenden gebouwen zijn ingestort en onder het puin wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Vele mensen zijn dakloos geworden. Het hele getroffen gebied, waaronder de steden Palu en Donggala waren moeilijk bereikbaar, maar langzamerhand worden wegen weer ontsloten en komt de stroomvoorziening en communicatie weer op gang. De eerste hulpgoederen kunnen worden uitgedeeld. Lokale kerken en hulpverleners pakken daarom de eerste noodhulp op. Alle kerken in Palu zijn open voor de opvang van daklozen. Samen met de Indonesische overheid wordt de situatie in kaart gebracht en geprobeerd de communicatie op gang te brengen. Er is nu al een grote behoefte aan voedsel, drinkwater, schuilplaatsen en medische ondersteuning.

Om Kerk in Actie de mogelijkheid te geven deze hard nodige hulp te verlenen, hebben wij op zondag 7 oktober een extra collecte gehouden. De opbrengst is bij het schrijven van het stukje nog niet bekend. U kunt nog steeds een gift overmaken op NL47RABO 038.52.53.818, t.n.v. Gezamenlijke Diaconie Driebergen, o.v.v. ZWO Sulawesi. Voor zover mogelijk zal ZWO de opbrengst verdubbelen.
ZWO heeft een voorschot van € 2,500 overgemaakt naar Kerk in Actie.