Avonddienst met cantate ‘Du aber, Daniel, gehe hin’ van Georg Philipp Telemann

Zondag 11 november 2018 om 19.30 uur
Grote Kerk, Hoofdstraat 115

Georg Philipp Telemann (1681-1767) was in zijn tijd verreweg de beroemdste Duitse componist. Hij maakte een enorme hoeveelheid composities, zowel voor wereldlijk gebruik als geestelijke werken; slechts een beperkt aantal daarvan is bewaard gebleven. Het grootste deel van zijn beroepsleven bracht hij door in Hamburg, waar hij ook stierf.
Telemann heeft de cantate ‘Du aber, Daniel, gehe hin’, die hij rond 1710 componeerde, voor een rouwdienst geschreven. De omvangrijke vocale en instrumentale bezetting wijst erop dat het om de begrafenis van een hoogwaardigheidsbekleder ging die mogelijk Daniël heette. De titel van de cantate is ontleend aan het oudtestamentische boek Daniël, waarin de profeet wordt verzekerd dat hij gerustgesteld kan sterven. De componist geeft door pizzicato’s van de strijkers en korte blazersakkoorden uitdrukking aan doodsklokken en het wegtikken van de tijd.
Deze treurcantate van Telemann wordt wel vergeleken met J.S. Bach’s beroemde cantate ‘Gottes Zeit ist die beste Zeit’ (BWV 106), ook wel Actus Tragicus genoemd. Zowel in de gebruikte instrumenten als in de muziekstijl lijken beide cantates inderdaad op elkaar.
Kortom: u hoort een bijzondere cantate van G. Ph. Telemann, uitgevoerd door het Cantatekoor en –orkest Driebergen met vocale solisten o.l.v. Margo van Biezen. Voorganger in de dienst is ds. Wijke Greydanus.
 
Download hier de flyer!

De toegang is gratis, er is wel een collecte na afloop.
U bent van harte welkom.