Vanmorgen klonken de namen van die gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar ons zijn voorgegaan.
Door een familie- of gemeentelid werd voor hen een kaars aangestoken.
Zeker is ook dat in onze harten en gedachten er nog andere namen en gezichten zijn. Mensen van wie we kort of langer geleden afscheid moesten nemen, die nog elke dag gemist worden. De gemeenteleden werrden van harte uitgenodigd om zelf een kaarsje aan te steken. Het is één van de oudste manieren van bidden: een kaars aansteken.

Heer, herinner U de namen,25-11-2018
ieder die gestorven is.
Zie ons aan zoals wij kwamen
uit de diepte, het verlies
van de mensen, die wij dragen
op de lippen, in ons hart,
die wij missen sinds de dagen,
dat de dood ons huis verwart.


God, gedenk de vele aardse
tranen van verdriet en zorg,
vang ze op, Heer, en bewaar ze
in uw kruik van troost en borg;
en ontvang de levensparels,
die wij koesteren als een schat,
wil hen in uw Rijk aanvaarden
en gebruiken voor uw stad.