Diaconia, dienst, is een van de centrale woorden in het Nieuwe Testament. Het betekent veel meer dan armenzorg. Dienstbaarheid is de grondhouding van iedere Christen, die direct voortvloeit uit het liefdegebod en die zich kan uitstrekken tot alle aspecten van het dagelijks leven, niet alleen tussen individuen, maar ook in maatschappelijke of politieke verbanden.
Door deze dienstbaarheid zal een christelijke gemeente zich moeten onderscheiden van de wereld die haar omringt.

Diaconaat is een taak van de gehele gemeente, waarin de diaken als verkenner, boodschapper, helper, activeert, stuurt en behulpzaam is. Samen met U!

Probleemsituatie
Ieder gemeentelid dat in een probleemsituatie terechtkomt of ziet (vermoedt) dat dat bij iemand anders het geval is kan contact opnemen met een van de leden van de wijkdiaconie. Wij zullen dan nagaan of wij vanuit de gemeente hulp kunnen bieden, dan wel proberen te verwijzen naar professionele instanties.

Diakenen
De Protestantse Gemeente Driebergen heeft een college van diakenen, dat zich bezighoudt met alles wat meer dan één wijkgemeente betreft. Dit college is onderdeel van de algemene kerkenraad. Iedere wijkgemeente heeft een eigen diaconie die onderdeel is van de wijkkerkenraad.

De leden van de wijkdiaconie van de de Immanuelkerk zijn:
Ellen van Amerongen ZWO tel. 514883
Johan Rietveld Penningmeester te. 520408

Bank- en girorekeningen:
Diaconie Rabobank 3852.53.818 
ZWO Postbank 51001
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.