Al in het oudtestamentische jodendom was er sprake van ‘oudsten’ waarbij het niet duidelijk is of dit een functie- dan wel een leeftijdsaanduiding is. Het ambt van ouderling wordt beschouwd als voortzetting van het ambt van oudste. Erna Allaart: “Als ouderling ben je mede verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente. Je draagt de zorg voor de gemeente als gemeenschap. Een ouderling zorgt er voor - met vorming en toerusting - dat de gemeente haar pastorale en missionaire roeping kan vervullen.”

Een van de belangrijke taken van de ouderling is het pastoraat. “De kern van het pastoraat is het omzien naar elkaar in de naam van Christus,” vervolgt Erna, “Samen een weg zoeken in geloofs- en levensvragen. Dat doe je met de predikant en pastoraal medewerkers.” Helaas voor het midden pastoraat is er op dit moment maar één pastoraal medewerkster. Het is in het afgelopen jaar niet gelukt het team uit te breiden. Daardoor is het niet meer mogelijk jaarlijks de gemeenteleden te bezoeken.

Erna: “We zoeken nu dus andere wegen om contact te houden. Zo hebben we bijvoorbeeld op 7  februari een ontmoetingsmiddag gehad. Tijdens die middag werd als onderwerp de nieuwjaarstoespraak van de voorzitter van de kerkenraad gebruikt.” Een dankbaar onderwerp want er leven bij de gemeenteleden veel vragen waar tijdens de bijeenkomst antwoord op gegeven kon worden. ”Het was een zeer geslaagde middag en zeker voor herhaling vatbaar,“ zegt Erna.

 

Het midden pastoraat waarvoor Erna ouderling is, loopt van 40 tot 75 jaar (tot voor kort 25 tot 75 jaar). Erna: “De leeftijd van het midden pastoraat is omhoog getrokken omdat men zich tegenwoordig langer jong voelt.” De leeftijdsgroep zoals die nu is past daar beter bij.

“Een ander ding wat ik graag meer aandacht zou willen geven is het kringenwerk,” vervolgt Erna, “Daar zie je óók naar elkaar om en ben je betrokken bij elkaar. Je kunt als kring een schakel zijn in het contact met ouderling/predikant wanneer er behoefte is aan pastorale zorg.” Ook de missionaire roeping van de gemeente heeft haar hart. Erna: “Kerk-naar-buiten-zijn, in de wijk, in de plaats van onze gemeente. In Amstelveen, onze vorige woonplaats, heb ik veel in de Alpha-cursus meegewerkt”.

Ten slotte zegt Erna: “In 1 Kor.12:27 en verder, lezen we over de dienstbare taken in de kerk. Opvallend is dat direct hierna in 1 Kor.13 het hoofdstuk over de liefde volgt. De kernboodschap daarin: zonder liefde is alles zinloos. Ouderling zijn, het pastoraat betekent voor mij met liefde zorgdragen voor de gemeente van Christus in de kracht van de Heilige Geest.”