Interview met Arie Stans, redacteur zondagse nieuwsbrief.
Arie Stans is een rustige man die weinig opvalt. Maar hij is wel een veelzijdige persoon. Die geniet van de vrijheid, nu hij met pensioen is, en daarbij ook nog een wens heeft voor de nabije toekomst. Elke donderdagmiddag maakt Arie de zondagse nieuwsbrief. Arie: “In de loop van de week kijk ik al wat er allemaal binnen komt voor de nieuwsbrief zodat ik al een en ander kan ordenen. Op donderdagmiddag rubriceer ik dan de berichten. Daarbij houd ik rekening met de plek die alle stukjes nodig hebben en welke foto’s of plaatjes er bij zitten.”

Alles krijgt een eigen plekje in de nieuwsbrief zodat er een leesbaar geheel ontstaat. De eerste pagina begint met de liturgie van de dienst op die zondag. Dan volgt de rest. “Het wordt niet altijd even goed aangeleverd en ik ben wel iemand van de punten en de komma’s,” vervolgt Arie. “De onnodige witregels worden er uit gehaald want het moet allemaal wel passen. Dan moeten soms de plaatjes bewerkt worden omdat die in allerlei formaten binnen komen. Het moet er wel allemaal correct in staan.”

Wat extra tijd kost zijn de gastpredikanten. Zij worden wel goed voorbereid door de preekvoorziener, maar talmen nog wel eens met het insturen van de kopij. Daarnaast komt het nog wel eens voor dat mensen wisselen van dienst en dat niet goed of op tijd doorgeven.

Naast het opmaken van de nieuwsbrief, wat hem toch zeker meer als een dagdeel kost, is Arie ook de sturende factor van de lectoren in de kerk. Hij is daarvoor de coördinator en maakt ook het rooster. Arie: "Ik vind het heel leuk om zelf lector te zijn in de kerk. Van te voren ga ik dan enkele keren door de hele tekst heen. Bijvoorbeeld met de brieven van Paulus. Dat zijn altijd lange zinnen. Het is dan belangrijk dat je de goede intonatie gebruikt en niet al te vlug leest. Ik vind het belangrijk dat de schrift helder en duidelijk weerklinkt in de kerk.”

Arie is ook heel positief over de mannenkring waaraan hij deelneemt. “Dit is een groep van ongeveer zeven mannen die regelmatig bij elkaar komen. Samen met Daco bespreken wij allerlei onderwerpen," vervolgt hij. “Eigenlijk spreken we steeds voor de volgende keer een thema af en iemand van de groep bereidt dit dan voor. Het leuke is dat er mannen bij zijn die heel wat te vertellen hebben. Daarbij is het goed dat er een theoloog bij zit die regelmatig een goede uitleg geeft.” Wat in de mannenkring besproken wordt is mede ondersteunend bij zijn geloofsleven. Arie: “Het zet me regelmatig aan het denken en werkt best wel verdiepend. Bijvoorbeeld toen ik een gesprek voorbereidde over de sabbats- en zondagsrust. Dan ga je daarover lezen en kom je er achter dat dit thema als een rode draad door de bijbel heenloopt.”

Ondanks alles wat Arie voor de kerk doet vindt hij ook nog tijd om te sporten en te genieten van kunstenaars zoals Rembrandt. Hij mag ook graag lezen. Vooral de boeken over de geschiedenis van Nederland, waarbij hij wijst naar de rijk gevulde boekenkast. Daarnaast kijkt hij met genoegen terug op een aantal reizen die hij gemaakt heeft. Zijn wens is nog eens terug te gaan naar Zuid-Italië. De Amalfi kust vlak bij de golf van Napels. “Dat is zo prachtig,” zegt hij, “Daar hoop ik nog altijd eens naar terug te gaan. Het liefst samen met mijn vrouw, maar haar gezondheid staat dat in de weg. Maar het blijft wel een wens.”
Arnold Middeldorp