Op de vraag wat het Scriba zijn allemaal inhoudt, antwoordt Gerard: “Een heleboel administratieve zaken zoals de post, het voorbereiden en notuleren van vergaderingen en bijeenkomsten, mede-organiseren van een heidag, er op letten dat de agenda goed loopt ook naar de toekomst toe en het ondersteunen van de voorzitter en dat soort zaken.” Daarnaast schrijft de scriba zelfstandig de nodige stukken en brieven.

In voorkomende gevallen eerst in conceptvorm als voorbereiding op behandeling, maar afhankelijk van de inhoud of het onderwerp ook zonder dat menigeen het merkt. Gerard: “Wat je nodig hebt voor dit werk is bijvoorbeeld feeling hebben met bestuurlijke zaken. Je moet gevoelig zijn voor de andere personen, zaken kunnen relativeren, goede verstandhouding hebben met de voorzitter en tijd. Gemiddeld kost het me zeker een dag per week.” 

Belangrijk bij dit werk is hoe men in de kerkenraad met elkaar omgaat. “De sfeer in de kerkenraad is goed.” vervolgt Gerard, “Wat me opvalt in de kerkenraad is dat de leden voor hun mening uit durven te komen met respect voor de ander. Als men het niet met elkaar eens is, kan dat gezegd worden. De wijze waarop men met elkaar omgaat wordt daardoor niet beïnvloed.” Dat vindt Gerard een groot pluspunt en het is de reden waarom hij dit werk met plezier doet. Hij is dan ook van mening dat deze kerkenraad in staat is de kerk goed te leiden.

Hoewel Gerard en zijn vrouw Joke in Odijk wonen komen zij graag in Driebergen in de kerk. “Het begon allemaal met de jeugddiensten voor onze kinderen. Daarbij kwamen de vriendelijkheid en openheid van de mensen en het inhoudelijke van de kerk. Dit zijn voor ons de drie pijlers waarom wij, eerst in de Immanuëlkerk, maar nu in het Hoge Licht naar de kerk gaan.” Met het inhoudelijke doelt hij dan op de bijdrage van de predikanten zoals eerder Peter Bakker en nu Daco Coppoolse. Zijn verbondenheid met de kerk en zijn pensionering zijn de redenen waarom hij het werk als scriba doet.

Het werk heeft invloed op zijn christelijk geloof. “Door het werk als scriba kom je in aanraking met de vele facetten van het christelijk geloof en daar ga je over nadenken.” zegt Gerard, “Dan blijkt dat het geloofsleven een heel breed pallet is dat door ieder individu zelf wordt ingevuld. Dat beïnvloed je denken over het geloof in positieve zin.” 

Naast alle taken als scriba houdt Gerard gelukkig nog tijd om samen met Joke regelmatig musea te bezoeken, te wandelen met de hond, een goed boek te lezen, mooie reizen te maken en niet te vergeten de kleinkinderen. Ook in zijn vrije tijd zie je weer de diversiteit van onderwerpen. Net als de taak als scriba welke hij, als een spinnetje in het web, met veel plezier uitvoert.

Arnold Middeldorp