t Hoge Licht koolschets 2Binnen de gemeente bestaat behoefte aan onderling contact en wederzijds meeleven. De taakgroep Pastoraat organiseert en coördineert dit werk. Tot de taakgroep behoren vertegenwoordigers van het jongerenpastoraat, de middengroep, het ouderenpastoraat, de groeigroepen en het bijzonder pastoraat.  Tweemaal per jaar komt de taakgroep bijeen om de werkzaamheden te bespreken en nieuwe beleid te maken.

Jongerenpastoraat

De leiding van het jongerenpastoraat (van 0 tot 25 jaar) berust bij Marina Roelofsen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en de predikant.

Voor de jeugd wordt een aantal activiteiten georganiseerd. De Liedjestrein op zaterdagmorgen van 10.30 uur tot 11.45 uur voor kinderen van 3 jaar tot en met groep 3. Kindernevendienst: elke zondagmorgen wordt voor de kinderen van de basisschoolleeftijd een programma georganiseerd naast de kerkdienst. Friends wordt op de eerste en de derde zondag van de maand gehouden tijdens de kerkdienst.

Hier zijn de jongelui tussen de 12 en 17 jaar welkom . Doordeweeks wordt er catechisatie gegeven voor de leeftijdsgroepen 12 –13 jaar, 14 –15 jaar, 16+. Elk seizoen start een nieuwe belijdenisgroep.


Middenpastoraat
De leeftijdsgroep van 40 tot 75 jaar wordt op verzoek bezocht door de ouderling. Een paar keer per jaar wordt een Ontmoetingsmiddag georganiseerd met een actueel onderwerp.


Ouderenpastoraat
Het pastoraat aan ouderen heeft in onze gemeente een bijzondere plaats. De ouderen vormen een grote groep mensen. Ze zijn minder mobiel en meer afhankelijk van de zorg van de anderen. Om contact met de gemeente te houden is er een grote groep vrijwilligers (contactpersonen) die de ouderen bezoeken.
Met feestdagen, verjaardagen, ziekten wordt een speciale groet vanuit de kerk verzorgd. In het voorjaar wordt een contactmiddag georganiseerd. In de Adventstijd is er een ochtend samenkomst. In beide bijeenkomsten komt zowel het geestelijke als het sociale aspect aan de orde.

De contactpersonen voor dit werk zijn Joop Koster, tel.: 0343-538214, E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Mw Gonnie Hey-Kraaijeveld, tel 0317-701001, Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


Kleine groepen
Binnen de Immanuëlkerk zijn een aantal groeigroepen en huiskringen actief. Deze hebben tot doel meer te ontdekken van Gods aanwezigheid en kracht in ons leven. De predikant is de coördinator.
De predikantsplaats is op dit moment vacant. Medio april 2018 zal de predikantsplaats weer vervult worden. Tijdens de vacante periode kunt u, voor dringende zaken, contact opnemen met de Wijkkerkenraad op telefoonnummer 06-42782587; U kunt ook een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Groothuisbezoek
Eenmaal per jaar wordt het intiatief genomen tot een gezamenlijk groothuisbezoek. Hieraan nemen alle vier de Protestantse wijkgemeenten te Driebergen deel. Gezorgd wordt voor een gemengde samenstelling van de groepen.

Persoonlijk pastoraat
Wie behoefte heeft aan een gesprek over bepaalde levens- of geloofsproblematiek kan contact opnemen met de predikant van de Immanuëlkerk. Deze is bereid om anderen met raad en daad bij te staan. Blijkt één gesprek te weinig te zijn, dan kan in overleg tot een reeks gesprekken worden besloten. Niet alleen leden van de gemeente maar ook buitenstaanders kunnen van deze service gebruik maken. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Predikant: Henk Reinders, tel: 06 10730732, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bij afwezigheid van de predikant is de wijkkerkenraad op telefoonnummer 06-42782587. U kunt ook een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..