Catechese

Er is nu één catechesegroep voor jongeren in de leeftijd van ongeveer 12 tot 16 jaar. We komen één keer in de twee weken op vrijdagavond in ’t Hogelicht bij elkaar. We beginnen de avonden met een gezamenlijke maaltijd en verdiepen ons dan in een thema en kijken wat we in de bijbel daarover kunnen vinden.

De afgelopen drie keren ging het bijv. over Luther en de reformatie en hebben we tevens de film Storm gekeken. Het zijn leerzame en gezellige avonden. Van 18.00 – 19-30 uur  Leiding: Marina Roelofsen en Magda Lijftogt.

Mocht iemand zich op willen geven voor belijdeniscatechese graag melden bij Marina Roelofsen, Magda Lijftogt of ds. Henk Reinders.