Binnen de gemeente bestaat behoefte aan onderling contact en wederzijds meeleven.
De taakgroep Pastoraat organiseert en coördineert dit werk. Tot de taakgroep behoren vertegenwoordigers van het jongerenpastoraat, de middengroep, het ouderenpastoraat, de groeigroepen en het bijzonder pastoraat.
Tweemaal per jaar komt de taakgroep bijeen om de werkzaamheden te bespreken en nieuwe beleid te maken.

De leiding van het jongerenpastoraat (van 0 tot 25 jaar) berust bij Marina Roelofsen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en de predikant.

Predikant: Henk Reinders, tel: 06-10730732, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bij afwezigheid van de predikant is de wijkkerkenraad op telefoonnummer 06-42782587. U kunt ook een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Voor de jeugd wordt een aantal activiteiten georganiseerd. De Liedjestrein op zaterdagmorgen van 10.30 uur tot 11.45 uur voor kinderen van 3 jaar tot en met groep 3. Kindernevendienst: elke zondagmorgen wordt voor de kinderen van de basisschoolleeftijd een programma georganiseerd naast de kerkdienst. Friends wordt op de eerste en de derde zondag van de maand gehouden tijdens de kerkdienst.

Hier zijn de jongelui tussen de 12 en 17 jaar welkom . Doordeweeks wordt er catechisatie gegeven voor de leeftijdsgroepen 12 –13 jaar, 14 –15 jaar, 16+. Elk seizoen start een nieuwe belijdenisgroep.

De leeftijdsgroep van 40 tot 75 jaar wordt op verzoek bezocht door de ouderling. Een paar keer per jaar wordt een Ontmoetingsmiddag georganiseerd met een actueel onderwerp.

Het pastoraat aan ouderen heeft in onze gemeente een bijzondere plaats. De ouderen vormen een grote groep mensen. Ze zijn minder mobiel en meer afhankelijk van de zorg van de anderen. Om contact met de gemeente te houden is er een grote groep vrijwilligers (contactpersonen) die de ouderen bezoeken.
Met feestdagen, verjaardagen, ziekten wordt een speciale groet vanuit de kerk verzorgd. In het voorjaar wordt een contactmiddag georganiseerd. In de Adventstijd is er een ochtend samenkomst. In beide bijeenkomsten komt zowel het geestelijke als het sociale aspect aan de orde.

De contactpersonen voor dit werk zijn Mw Jenny van Voornveld tel: 06-22835197, Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;  Joop Koster, tel.: 0343-538214, E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Mw Gonnie Hey-Kraaijeveld, tel 0317-701001, Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wie behoefte heeft aan een gesprek over bepaalde levens- of geloofsvragen kan contact opnemen met onze predikant: Henk Reinders, tel: 06-10730732, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Blijkt één gesprek te weinig te zijn, dan kan in overleg tot meerdere gesprekken worden besloten. Niet alleen leden van de gemeente maar ook buitenstaanders kunnen daarvan gebruik maken.

Wie op zijn/haar levenspad te maken krijgen met ziekte en (innerlijk)lijden, kan verlangen naar een nadrukkelijke nabijheid van de Heer. Ziekenzalving kan daarin een weg zijn. Predikant en ouderling komen met u/jou samen. In het spoor van Jakobus 5 vs 14 wordt er gebeden, we leggen de handen op en zalven met olie. Ziekenzalving ondersteunt op de weg die u/jij gaat in de geest van Psalm 23: … u bent bij mij, uw stok en staf geven mij moed… u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Wie behoefte heeft aan een gesprek over ziekenzalving kan contact opnemen met onze predikant ds. Henk Reinders, tel: 06-10730732, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..