Groeigroep ’s morgens vrouwen.
Deze is bestemd voor vrouwen ( 45 plus) . ‘Binnen onze groep is er veel aandacht voor persoonlijke en familiesituaties; de opvoeding /begeleiding van onze grote kinderen, ook wat betreft hun geloofsleven, de aandacht voor groter worden zorg rondom onze ouders, de werksituaties van onszelf, van onze echtgenoten, gezondheidskwesties en zorgen in het algemeen.

Alles kan, maar hoeft niet met elkaar gedeeld en in gebed opgenomen te worden. Wij komen om de drie weken op woensdag, soms op een donderdag vanaf 9.30 uur bij elkaar, afwisselend bij elkaar thuis en beginnen met een ronde koffie en thee en vanaf 10.00 uur begint onze bespreking. Rond 11.30 uur sluiten we af . We hebben het afgelopen jaar een boek over Elia van Noor van Haaften met elkaar behandeld.’
Contactpersoon: Karin Breukink (0343-510625)