Groeigroep gemend ’s avond'.
Dit is een groeigroep waar al jarenlang een vaste kern aan deelneemt maar waar regelmatig toestroom is en uitstroom van deelnemers die weer iets anders zoeken. De leeftijd van de huidige deelnemers is pakweg tussen de 50 en 65 jaar. Elk halfjaar wordt nagedacht over het thema dat aan de orde zou kunnen komen.

We behandelen soms een bijbelboek maar kunnen ook kiezen voor thema’s als ‘Hoe ga je om met rouwverwekring?’’Begraven of cremeren?’’
Contactpersoon: Paul Bruggema (0343-532541)