Kerk:
Voor het storten van vaste vrijwillige bijdrage (VVB):
Bankgironummer: NL59FVLB0699643562  t.n.v. Protestantse Gemeente Driebergen onder vermelding van VVB + maand/jaar van de bijdrage.

Diaconie / ZWO:
Bankgironummer: NL47RABO0385253818  t.n.v. Gezamenlijke Diaconie Driebergen onder vermelding bestemming (bv. ZWO)     

Collectebonnen:

Voor hen die hun collectebijdrage fiscaal aftrekbaar willen maken zijn er collectebonnen te koop ter waarde van:
€ 0,50 per vel van 20 stuks = € 10   € 1,00 per vel van 20 stuks = € 20
€ 0,60 per vel van 20 stuks = € 12     € 2,00 per vel van 20 stuks = € 40
€ 0,70 per vel van 20 stuks = € 14     € 2,50 per vel van 20 stuks = € 50

De collectebonnen worden bij u thuisbezorgd nadat u het verschuldigde bedrag heeft overgemaakt op één van de rekeningen van de Protestantse Gemeente Driebergen.
Bankgironummer: NL39RABO0375225714  t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Driebergen onder vermelding van de gewenste bonnen.

Declaratieformulier:
Een declaratieformulier is beschikbaar voor het indienen van facturen die voorbetaald zijn, gelieve deze declaratie formulier aub bij de factuur toe te voegen.