Op de gemeenteavonden in juli is de identiteit van de wijkgemeente besproken en is deze recent in de wijkkerkenraad geaccordeerd.

Hier vindt u de pdf-bijlage versie van de tekst beneden.
Wij zijn een kleine, open, gastvrije gemeenschap en vinden de Bijbel, het Woord van onze God, belangrijk en we willen Jezus Christus volgen in ons dagelijks leven.

We doen dit enerzijds met eerbied en respect voor wat de protestantse traditie en de kerk van eeuwen ons aanreiken, anderzijds is er openheid voor wat de Heilige Geest ons geven wil in kerkelijke vernieuwingsbewegingen.
In de verkondiging betekent dit dat Jezus Christus als Heiland, Redder en Verlosser centraal staat. We denken na over wie Hij kan en mag zijn in onze levens en postchristelijke cultuur.

In de liturgie betekent dit dat we een klassiek‐gereformeerde liturgie volgen waarbij er uit de volle breedte van de liederenschat van de kerk geput wordt: van Psalmen naar Huub Oosterhuis en Taizé;
van Gezangen naar Opwekkingsliederen en liederen uit Iona en van Sela. We houden van het kerkorgel, maar ervaren ook de kracht van pianospel en de vrolijkheid van een combo.

Onze erediensten hebben een informeel karakter waarbij er ook best iets mis mag gaan en humor ontwapenend kan zijn.

Onze Avondmaalsvieringen zijn open voor ieder die Jezus Christus liefheeft of die Hem zou willen liefhebben. Ziekenzalving is een zegenrijk gegeven en kan thuis of in de eredienst plaatsvinden, zoals in het dienstboek van de PKN is aangegeven.

In onze vanouds Gereformeerde Kerk vinden mensen uit verschillende kerken nu onderdak. Van evangelisch tot Gereformeerde Bond tot wat minder omlijnd, ook van buiten Driebergen.

“Laat je raken, durf te vertrouwen op God” – dat is onze quote, leus. We willen het Evangelie handen en voeten geven binnen en buiten de kerk, met een vrolijke uitstraling. We werken graag gavengericht, schakelen bij voorkeur mensen uit diverse generaties in voor allerlei taken en hebben met elkaar zorg en aandacht voor elkaar en de wereld om ons heen.

Activiteiten dienen erop gericht zijn dat we als christelijke gemeente aansprekend zijn, óók en misschien wel met name voor de jonge(re) generatie. We zullen steeds weer op zoek moeten naar nieuwe impulsen voor onze missie en visie en proberen deze in de praktijk te brengen.

Praktisch: we maken met wijkgemeente Traject24 gebruik van hetzelfde kerkgebouw, ’t Hoge Licht.
Wij houden om 10.00 uur onze erediensten, zij om 12.00 uur. Wij hebben voor 0,8 fte een eigen predikant die met de andere predikanten van de PGD wijkoverstijgend werk verricht, zowel ouderen‐ als jongerenwerk.

De wijkgemeente telt 479 leden (1 juni 2021) verspreid over ongeveer 300 adressen.

Leeftijdsopbouw: 0 t/m 18 jaar (46 leden); 19 t/m 40 jaar (85 leden); 41 t/m 65 jaar (163 leden); 66
t/m 80 jaar (114 leden); 80 jaar en ouder (71 leden).