Heer, hoor ons gebed
voor zieken, ouderen en kwetsbare mensen
voor wie leeft met angst en onzekerheid om wat gaande is
om Gods vrede
om Zijn beschuttende vleugels rondom je
om wijsheid voor wie keuzes moeten maken
om wie wakker liggen vanwege verantwoordelijheden
om vertrouwen als regie verloren raakt
 
Heer, hoor ons gebed
voor huisartsen en medisch specialisten
voor verpleegkundigen en verzorgenden
voor apothekers
voor allen die in de gezondheidszorg werken
onder spanningsvolle omstandigheden
om bemoediging en bekrachtiging
om ruimte en rust
om licht
 
Heer, hoor ons gebed
voor allen die werken in het onderwijs en de kinderopvang
onder spanningsvolle en verwarrende omstandigheden
om Uw rust en nabijheid
 
Amen.