Bijgaand het Jaarverslag 2020 van de Diaconie ter inzicht.

Het beleid van de Diaconie van de PGD is gestoeld op de Kerkorde Art. X lid 2, zoals vermeld in het beleidsplan 2020:

De Gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

Met vriendelijke groet
Ellen van Ammerongen