Zoals in de nieuwsbrief naar verwezen, hierbij de bijlagen voor de week van gebed.

Week van Gebed 2022 voorbereidingsboekje inclusief opzet oecumeneviering.pdf

vriendelijke groet

Henk Reinders