De diaconale wijkraad wordt gevormd door de diakenen van de wijkgemeente. De diakenen zijn ook lid van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Driebergen.
Binnen de wijk bestaat het werk uit het bevorderen van het diaconale bewustzijn van de wijkgemeente en het dienst doen als diakenen binnen de wijkgemeente. Er worden diverse activiteiten ontplooid en jaarlijks wordt een bestemming gekozen voor de vier diaconale collecten van onze wijk.
De wijkraad heeft zich als doel gesteld ook inhoud te geven aan het diaconaat in de buurt. De kerk ligt immers midden in het dorp. Dat betekent zoeken naar antwoorden op de vraag: wat kunnen en mogen we als kerk betekenen voor de mensen in onze wijk en buurt.

Belangrijke activiteiten van de diakonie zijn:
              Voedselbank

              Schuldhulpverlening

Kijk ook eens bij ZWO (Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking op www.pgdriebergen.nl