Je geloof uitdragen door middel van het werk van de kerk en zo mogen bijdragen aan Gods koninkrijk. Dat is eigenlijk de drijfveer waardoor Ellen van Amerongen al acht jaar diaken is in wijkgemeente Immanuël. Ellen: “Ik heb me toentertijd zelf aangemeld voor deze functie want ik wilde weer wat doen. Daarnaast had ik belangstelling voor zending. Diaconie leek me leuk want ik ben nog al een doener/diener.”

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen. Vanaf het begin heeft de kerk dit als een van haar belangrijkste taken gezien. Dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld. Hiermee geeft de kerk gestalte aan de Bijbelse boodschap: dienstbaar te zijn aan  mensen, dichtbij en ver weg. “Het is eigenlijk een ondersteunende functie”, vervolgt Ellen, “kijken wat er leeft binnen de gemeente en letten op de noden van gemeenteleden op diaconaal vlak. Maar ook de kerk zichtbaar laten zijn naar buiten toe.” Er is een aantal mensen die ondersteuning krijgen op diverse vlakken, zoals financiële hulp en verder het werk van de schuldhulp- maatjes. “Dat is het begeleiden van mensen die in de schuldhulp zitten,“ zegt Ellen, “Dat doe ik niet zelf, maar is wel een belangrijke taak van de diaconie.”

Naast deze taken zijn er natuurlijk andere de taken binnen de kerkdienst. Enkele daarvan zijn: de collecte, het organiseren van het avondmaal, uitkiezen van collecte-doelen en het uitvoeren van diverse acties. Ellen: “Enkele voorbeelden daarvan zijn de paasgroetenactie en de kaartenactie voor vluchtelingen. Je probeert ideeën te ontwikkelen om de gemeente diaconaal actief te maken.”


Daarnaast is er het grote project van het nieuwe diaconale pand aan de Hoofdstraat. Dit wil men gaan gebruiken als uitdeelpunt voor de Voedselbank. Anderen ideeën zijn: een inloophuis als ontmoetingspunt, café/koffiehuis gerund door gehandicapten of mogelijkheid voor groepen die samen willen koken en eten. Men wil ook spreekkamers creëren voor schuldhulpmaatjes en pastorale  gesprekken. Kortom ideeën genoeg om hier de diaconie te laten floreren.

Dan is er nog het werk van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp (ZWO). Hier wordt de gemeente geïnformeerd over en betrokken bij de rol die wij kunnen spelen in de wereldproblematiek. Hieraan wordt vorm gegeven door middel van diverse activiteiten. “Denk hierbij aan geld beheren en verdelen bij hulpacties in het buitenland. Per twee jaar kiezen we een vast project zoals nu “Kinderen in de knel”,” zegt Ellen.

Op de vraag wat dit werk voor haar betekent, zegt Ellen: “Dit werk geeft mij veel voldoening en energie. Ik doe het met plezier.”
Centraal daarbij staat voor Ellen steeds het werken aan het koninkrijk van God.