Een koster (Latijn custos = bewaker) in Kerklatijn ook sacrista geheten, is een persoon die belast is met de zorg voor het kerkgebouw en het klaarzetten van de verschillende voorwerpen voor de liturgische eredienst. Esse van den Burg: “De werkzaamheden van de koster is gewoon datgene doen wat op zondag moet gebeuren. Dus zorgen dat de kerkzaal gebruikt kan worden voor de eredienst.”

In het Hoge Licht wordt het kosterschap voor de Wijkgemeente Immanuël door zes vrijwilligers uitgevoerd. Een van hen is Esse. Hij vervolgt: “De stoelen staan al klaar, daar zorgt de beheerder voor. Als koster zorg je dat het liturgisch centrum klaar is en de verlichting in orde. Dat de organist kan spelen, het glaasje water voor de predikant klaar staat en dat het antependium in de juiste kleur is”. Het antependium is het kleed dat over de liturgietafel hangt. Samen met de beamist zorgt de koster dat de geluidsinstallatie en de kerktelefoon werken. Voor al die zaken heeft het kostersgilde een draaiboek gemaakt.

Daarnaast zijn er nog een aantal dingen waar de koster op let. Denk maar eens aan de Bedrijfshulpverlening en of er EHBO’ers zijn. Er wordt gekeken of de brandblussers aanwezig zijn en of de nooduitgangen vrij zijn. De stoelen moeten dusdanig staan dat er bij calamiteiten voldoende vluchtruimte is. Dingen waar de koster zich verantwoordelijk voor voelt tijdens de eredienst. “Als er bijvoorbeeld veel mensen naar de dienst komen, is het fijn als de koster dat van te voren weet, want dan kan je regelen dat er extra stoelen klaar staan,” vervolgt Esse, “Dan hoef je dat niet op het laatste moment te doen. Want dan wordt het rommelig”.

 

Esse: “Dat koster zijn leek me altijd wel leuk, maar eigenlijk ben ik er zo maar ingerold. In mijn tijd als kerkrentmeester kwamen alle facilitaire zaken naar me toe. Toen het kerkrentmeester er op zat werd ik eigenlijk vanzelf koster.” Naast zijn taak als koster is Esse ook coördinator. Hij maakt de roosters voor de kosters, de ambtsdragers, de collectanten, de organisten en de beamisten.

Een heel ander onderwerp waar hij zich mee bezig houdt is de herinrichting van de kerkzaal. “Daar zijn we nu erg druk mee,” vervolgt hij, “Vergaderingen met de binnenhuisarchitecten en het opvragen en beoordelen van offertes”. Het streven is dat de herinrichting plaats vindt in de zomerperiode. Dan zal er een kerkzaal ontstaan waar de gemeente zich thuis voelt en die elke zondag in goede handen is van een van de kosters.

Note: Het hele kostersteam bestaat naast Esse uit Tineke Coppoolse, Jaques Bijl, Bram Hoeksema, Hans den Hartog en Gerrit Pijper.