Het beamen tijdens de kerkdienst is meer dan een verzameling schermplaatjes presenteren. De liederen en Bijbelteksten dienen gedownload te worden en vervolgens als dia in een PowerPoint presentatie geplaatst te worden. Je kunt zo een presentatie ook op een andere manier vorm geven door afbeeldingen achter of naast een tekst te plaatsen. “Door bij de teksten plaatjes toe te voegen kun je het geheel van een tekst meer inhoud geven”, zegt Rienard Naberman, één van de beamisten. “Denk maar eens aan het verhaal van Jacob die de Jabbok oversteekt”, vervolgt hij. “Door daar een plaatje van de Jabbok bij te projecteren komt het verhaal meer tot leven. Daarnaast maak ik bij bijzondere diensten een bijzondere presentatie”.  

Het samenstellen van een presentatie vergt meer tijd dan men denkt. Gemiddeld is Rienard daar vier tot zes uur mee bezig. Hij vervolgt: “Het is niet alleen het knippen en plakken van teksten in een presentatie. Het moet ook zodanig gepresenteerd worden dat het een rustig geheel is”. Zo moeten de teksten van liederen allemaal even hoog staan en de letters allemaal even groot zijn.

“Bij het eerste en laatste lied van de dienst wordt het lied zo hoog mogelijk gepresenteerd in verband met het staande zingen”, zegt Rienard. “Met al die dingen houden we rekening”. Daarnaast is men bezig om de beschikking te krijgen over meer ‘digitale gereedschappen’, zoals de Evangelische Liedbundel en de Opwekkingsbundel met notenbalken. Het is lastig als niet alle benodigde middelen beschikbaar zijn.

 Als de presentatie uiteindelijk klaar is komt het moment dat je tijdens de dienst gaat beamen. Rienard: “Een uur voor de dienst test ik alles nog eens uitvoerig. We proberen ook inloopmuziek te laten horen. Meestal gaat alles daarna vanzelf, maar soms laat de techniek je wel eens in de steek. Dan moet je niet in paniek raken om alles weer snel aan het werk krijgen, maar het legt wel druk op je omdat je toch een sleutelrol vervult tijdens een dienst”. Naast de presentatie bedient de beamist ook het geluid en de camera’s. Dat vergt weer andere kwaliteiten en concentratie van de beamist. “Er zijn tien vaste camera-instellingen over 2 camera’s”, vervolgt Rienard. “Het bedienen van de camera’s is eenvoudig, maar vergt wel wat handigheid”.

Het team van beamisten bestaat op dit moment uit drie vaste personen en één persoon in opleiding. “Als alles goed gaat krijgen we er nog een jonger iemand bij”, zegt Rienard, “dat zou fijn zijn want met een team van vijf is het werk goed te doen”. Hij eindigt met de woorden: “Aanvankelijk keek ik er twijfelachtig tegen aan om mij op te geven als beamist, maar het is echt mijn ‘ding’. Je bent creatief en dienstbaar bezig naar de gemeente”.