t Hoge Licht koolschets 2De Wijkgemeente Immanuël is een gemeenschap van mensen die hun inspiratie put uit het evangelie van Jezus Christus. Wij stimuleren elkaar om in vertrouwen op God onze weg te zoeken en te gaan. Daarbij willen we  een open oog hebben voor de wereld om ons heen.  Wij bieden gastvrijheid aan ieder die een geestelijk huis zoekt.

Iedere zondagmorgen houden we een dienst ter ere van God. Deze begint om 10.00 uur en vindt plaats in ’t Hoge Licht, Klaproos 2, 3972PX te Driebergen. Voor de allerkleinsten is er een crèche. Tijdens de preek is er voor de kinderen in de basisschoolleeftijd een eigen samenzijn. Na afloop is er in de hal van ons kerkgebouw gelegenheid voor ontmoeting en gesprek. Voor thee en koffie wordt gezorgd.

Profiel
De grondslag van onze wijkgemeente is de Bijbel. De wijkgemeente is een geloofsgemeenschap waar mensen elkaar het geloof gunnen, in verbondenheid met het evangelie. Wij laten ons raken door te vertrouwen op God. We hechten aan diversiteit in geloofsopvattingen en ruimte voor verschillende manieren van geloofsbeleving en deelname. Maar steeds met de Bijbel als vertrekpunt.
De eredienst van de wijkgemeente staat centraal. Dit is de plaats en gelegenheid waar jong en oud samenkomen. Daarnaast zijn er vele andere bijeenkomsten en activiteiten.

t Hoge Licht koolschets 2Binnen de gemeente bestaat behoefte aan onderling contact en wederzijds meeleven. De taakgroep Pastoraat organiseert en coördineert dit werk. Tot de taakgroep behoren vertegenwoordigers van de middengroep, en het ouderenpastoraat.  Driemaal per jaar komt de taakgroep bijeen om de werkzaamheden te bespreken en nieuwe beleid te maken.

Jongerenpastoraat

De leiding van het jongerenpastoraat (van 0 tot 25 jaar) berust bij Magda Lijftogt (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en de predikant.

Samenstelling Wijkkerkenraad Wijkgemeente Immanuël

Predikant: Henk Reinders, tel: 06-10730732, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bij afwezigheid van de predikant kunt u contact op nemen met de Scriba op tel: 0343-517047. U kunt ook een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Voorzitter Wijkkerkenraad is ds. Henk Reinders, tel: 06-10730732, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Scriba: Esse van den Burg, tel: 0343-517047, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ouderling Ouderenpastoraat / algemeen pastoraat: Jenny van Voorenveld: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  tel: 06-22835197

Ouderling Middenpastoraat: vacant

Ouderling Jongerenpastoraat (jeugdouderling): vacant

Communicatie: vacant 

Ouderling Kerkrentmeester: vacant

Ouderling Voorzitter Algemene Kerkenraad: Kees van der Kooij, tel: 0343-517685, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Diaken: Peter Kingma, tel: 0343-518099, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Diaken Henk van Voornveld, tel: 06-52646116, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Ondersteuning Wijkerkenraad:

Klaas Allart - Secretaris CvK

Frits Reimers - Penningmeester CvK

Alies van der Deijl - Diaconaal medewerker

Khurram Akhtar - Diaconaal medewerker

Rolf van den Berg - Diaken

Ellen van Amerongen - Diaken