t Hoge Licht koolschets 2Binnen de gemeente bestaat behoefte aan onderling contact en wederzijds meeleven. De taakgroep Pastoraat organiseert en coördineert dit werk. Tot de taakgroep behoren vertegenwoordigers van de middengroep, en het ouderenpastoraat.  Driemaal per jaar komt de taakgroep bijeen om de werkzaamheden te bespreken en nieuwe beleid te maken.

Jongerenpastoraat

De leiding van het jongerenpastoraat (van 0 tot 25 jaar) berust bij Magda Lijftogt (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en de predikant.

Voor de jeugd wordt een aantal activiteiten georganiseerd. Kindernevendienst: elke zondagmorgen wordt voor de kinderen van de basisschoolleeftijd een programma georganiseerd tijdens de kerkdienst.

Doordeweeks wordt er catechisatie gegeven voor de leeftijdsgroepen 12 –15 jaar, en voor de 16+ start een groep op korte termijn. Elk seizoen is er de mogelijkheid om belijdenis te doen.


Middenpastoraat
De leeftijdsgroep van 40 tot 75 jaar wordt op verzoek bezocht door een ouderling en/of een pastorale medewerker. In het kader van vorming en toerusting zijn er diverse activiteiten en is er een boekje voor kringwerk.


Ouderenpastoraat
Het pastoraat aan ouderen heeft in onze gemeente een bijzondere plaats. De ouderen vormen een grote groep mensen. Ze zijn minder mobiel en meer afhankelijk van de zorg van de anderen. Om contact met de gemeente te houden is er een grote groep vrijwilligers (contactpersonen) die de ouderen bezoeken.
Met feestdagen, verjaardagen, ziekten wordt een speciale groet vanuit de kerk verzorgd. In het voorjaar wordt een contactmiddag georganiseerd. In het voorjaar en in de Adventstijd word een samenkomst contact middag georganiseerd. In beide bijeenkomsten komt zowel het geestelijke als het sociale aspect aan de orde.

De contactpersonen voor dit werk zijn Jenny van Voorenveld, tel.: 06-22835197, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  


Kleine groepen
Binnen de Wijkgemeente Immanuël zijn een aantal groeigroepen en kringen actief. Deze hebben tot doel meer te ontdekken van Gods aanwezigheid en kracht in ons leven. Voor informatie kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad. U kunt ook een email sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of met Esse van den Burg contact opnemen tel: 0343-517047.

Persoonlijk pastoraat
Wie behoefte heeft aan een gesprek over bepaalde levens- of geloofsproblematiek kan contact opnemen met de predikant of ouderling van de Wijkgemeent Immanuël. Deze zijn bereid om anderen bij te staan met een luisterend oor. 

Predikant: Henk Reinders, tel: 06-10730732, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bij afwezigheid van de predikant is de scriba van de wijkkerkenraad bereikbaar. U kunt ook een email sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..