Catechese

Er is één catechesegroep voor jongeren in de leeftijd van ongeveer 12 tot 17 jaar. Deze groep is gezamentlijk met Wijkgemeente Catherijne. We komen één keer in de twee weken op vrijdagavond in Nieuw Salem of de Ontmoeting bij elkaar. We beginnen de avonden met een gezamenlijke maaltijd en verdiepen ons dan in een thema en kijken wat we in de bijbel daarover kunnen vinden.

We zijn onderanderen bezig geweest met bijv. Luther en de reformatie en hebben tevens de film Storm gekeken en het Jodendom bestudeerd en waren met elkaar naar de Synagoge in Amersfoort. Het zijn leerzame en gezellige avonden. Van 18:30 – 20:00 uur.  Leiding: Marina Roelofsen, Ariadne Roelants en Magda Lijftogt en de beide predikanten

Mocht iemand zich op willen geven voor belijdeniscatechese, graag melden bij ds. Henk Reinders.