Binnen de gemeente bestaat behoefte aan onderling contact en wederzijds meeleven.
De taakgroep Pastoraat organiseert en coördineert dit werk. Tot de taakgroep behoren vertegenwoordigers van het middengroep en het ouderenpastoraat.

Driemaal per jaar komt deze taakgroep bijeen om werkzaamheden te bespreken. 

De leiding van het jongerenpastoraat (van 0 tot 25 jaar) berust bij Magda Lijftogt (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en de predikant.

Predikant: Henk Reinders, tel: 06-10730732, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bij afwezigheid van de predikant is de scriba bereikbaar op telefoonnummer 0343-517047. U kunt ook een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Voor de jeugd wordt een aantal activiteiten georganiseerd.  Kindernevendienst: elke zondagmorgen wordt voor de kinderen van de basisschoolleeftijd een programma georganiseerd tijdens de kerkdienst. 

Doordeweeks wordt er catechisatie gegeven aan twee groepen 12 –15 jaar en 16+. Elk seizoen is er de mogelijkheid om belijdenis te doen.

De leeftijdsgroep van 40 tot 75 jaar wordt op verzoek bezocht door de ouderling of pasturale medewerker. Een paar keer per jaar wordt een Ontmoetingsmiddag georganiseerd met een actueel onderwerp.

De ouderen vormen in onze gemeente een grote groep mensen en ze zijn minder mobiel en meer afhankelijk van de zorg van de anderen. Om contact met de gemeente te houden is er een grote groep vrijwilligers (contactpersonen) die de ouderen regelmatig bezoeken.
Met feestdagen, verjaardagen, ziekten wordt een speciale groet vanuit de kerk verzorgd. In het voorjaar wordt een contactmiddag georganiseerd. In de Adventstijd is er een ochtend samenkomst. In beide bijeenkomsten komt zowel het geestelijke als het sociale aspect aan de orde.

De contactpersoon voor dit werk is Ouderling Mw Jenny van Voornveld tel: 06-22835197, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Wie behoefte heeft aan een gesprek over bepaalde levens- of geloofsvragen kan contact opnemen met onze predikant: Henk Reinders, tel: 06-10730732, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Wie op zijn/haar levenspad te maken krijgen met ziekte en (innerlijk)lijden, kan verlangen naar een nadrukkelijke nabijheid van de Heer. Ziekenzalving kan daarin een weg zijn. Predikant en ouderling komen met u samen. In het spoor van Jakobus 5 vs 14 wordt er gebeden, we leggen de handen op en zalven met olie. Ziekenzalving ondersteunt op de weg die u gaat in de geest van Psalm 23: … u bent bij mij, uw stok en staf geven mij moed… u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Wie behoefte heeft aan een gesprek over ziekenzalving kan contact opnemen met onze predikant ds. Henk Reinders, tel: 06-10730732, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..