De kring

 

Algemeen
Er is een groot en gevarieerd aanbod aan kringen voor volwassenen.

Hier volgt een overzicht van alle kringen.

 

Groeigroep 50 plus gemengd ‘s avonds‘.
Het doel van deze groep is met elkaar allerlei onderwerpen te bespreken met als ondertoon de Bijbel en het geloof in Christus. We komen onregelmatig bij elkaar ongeveer eens per maand.’
Contactpersoon: Kees Ton, tel: 0343-513000.

Kring 55 plus gemengd ‘s avonds.

Deze kring is gestart in het najaar van 2013. We bespreken een actueel gebeuren of een kerkelijk belangrijk onderwerp en soms kijken we samen naar een film.


Contactpersoon: Leo Blom, tel: 0343-521925.

Groeigroep vrouwen.
Als zo'n 15 jaar draait deze kring van mensen uit de 'sandwich-generatie' die zorg draagt voor zowel ouders als (volwassen) kinderen. Centraal staat groei in het persoonlijke geloof en gemeenschap met elkaar: het delen van zorgen en zegen, omzien naar elkaar en alles brengen in gebed tot God. De kring is een hechte groep waarin een open en vertouwde sfeer is onstaan.

Groeigroep gemend ’s avond'.

Dit is een groeigroep waar al jarenlang een vaste kern aan deelneemt maar waar regelmatig toestroom is en uitstroom van deelnemers die weer iets anders zoeken. De leeftijd van de huidige deelnemers is pakweg tussen de 50 en 65 jaar. Elk halfjaar wordt nagedacht over het thema dat aan de orde zou kunnen komen.

BOOM groep, gemengd,’s avonds.

BOOM staat voor Bijbel, Ontmoeting, Opbouw en Meeleven. De groep komt een keer per maand bij elkaar. Soms wordt een Bijbelboek besproken, soms een ander boek. Beurtelings leiden verschillende mensen het onderwerp in.

Kring samen 'Bijbel lezen‘.

Het doel van deze groep is de Bijbel lezen en erover doorpraten. We lezen gezamenlijk het hoofdstuk, ieder enkele verzen, dan ieder voor zichzelf. Daarna bespreken we het gedeelte en stellen onszelf de vragen over het gedeelte en wisselen gedachten uit. Als er actuele thema's zijn of als één van de deelnemers een ander onderwerp aan de orde stelt, gaan we daarmee aan de slag. Ook gaat de groep -als het even kan- twee keer per jaar erop uit. 's Zomers is dat meestal een wandeling in een natuurgebied; 's winters wordt over het algemeen gekozen voor een mooie tentoonstelling in een museum. Deze zomer is na overleg gekozen voor een bezoek aan Diegaarde Blijdorp.