Dertigerskring gemengd ‘s avonds‘.
Deze kring bestaat uit ongeveer 10 deelnemers en komt eenmaal per maand bij elkaar bij één van de deelnemers thuis. Meestal op woensdagavond, maar soms switchen we. We hebben ons een seizoen lang bezig gehouden met de adviezen van Prediker tegen stress.

Het levert gesprekken op die makkelijk aansluiting vinden bij onze dagelijkse levenspraktijk.’
Contactpersonen: Auke en Marina Roelofsen ( 0343-758096).